Åge Hunnestad 80 år

Forkynner Åge Hermann Hunnestad i Råde fyller 80 år lørdag 7. oktober. Odelsgutten fra Vikna i Nord-Trøndelag startet som ansatt i Helgeland Indremisjonskrets 22 år gammel. Siden har han vært forkynner, som er hans livskall. Da han begynte i Helgeland krets, hadde han gjort unna Val Landbruksskole, Fredheim folkehøyskole, E. Jensens Handelsskole i Namsos, før han gikk sju måneders forkynnerkurs ved Indremisjonsselskapets Bibelskole i Oslo. Han startet som ungdomsarbeider/ungdomssekretær og fortsatte som distriktssekretær. Da hadde han for øvrig hatt et år som lærervikar i Bindal, ved blant annet landets minste skole. Sommeren 1974 kom han til Østfold som forkynner i Vestre Østfold IM-krets. 12 år senere ble han kretssekretær, en stilling han hadde frem til 1993, da han ble kalt til forkynner på landsplan. Han fortsatte helt til pensjonsalder. Da hadde han hatt 13.367 prekenoppdrag. Siden har tallet økt betydelig. Jubilanten har orden og system i sakene. Men enda viktigere: Åge forkynner et klart budskap om synd og nåde, til frelse, omvendelse og et liv i etterfølgelse. – Dersom rettferdiggjørelsen ved troen alene ikke forkynnes klart, blir det heller ingen frimodighet og glede i troen, understreker han. Åge er heller ikke redd for å løfte fram de upopulære trossannheter, både i dogmatiske og etiske spørsmålsstillinger. Han holder frem at mye av dagens forkynnelse er grunn og tannløs, til stor skade for tilhørerne. Jubilanten har reist landet på kryss og tvers mer enn en gang. Ca. 5000 overnattinger har han hatt gjennom sitt lange liv som predikant. Og mange venner har han fått Norge rundt. Åge bor i Råde sammen med sin kjære kone Berit. De fem barna, barnebarna og oldebarnet er bosatt på ulike steder. Lokalt er Åge og Berit engasjert i Normisjon, NLM og DELK, til stor glede for fellesskapet. Takk for din tydelige forkynnelse, Åge! Takk også til Berit, som alltid har stått ved din side. Guds velsignelse over liv og tjeneste! Svein Granerud og Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 06.10.2023
Gratulasjon