Ragnhild Gudvangen 100 år

Ragnhild Gudvangen i Kråkstadveien på Ski fyller 100 år søndag 7. juli. Jubilanten er født i Ås i 1924 og vokste opp i Follo og Oslo. Hun har bodd og arbeidet flere steder i landet, lengst som prestekone fra 1952 og ut på 1990-tallet, men avbrutt av en periode som gårdbruker sammen med mannen, Magne. De var gift i over 72 år inntil han døde 30. desember, 2022. Sammen tjenestegjorde de i Ytre Namdal i to perioder, så på Eide på Nordmøre, på Bryne, i Vestnes og i Skogn, da Magne ble pensjonist også i vikartjeneste i Aure, i Flatanger og i Lebesby og Nesseby i Finnmark. Mellom 1978 og 1987 var de småbrukere på Tustna. Sammen fikk de fire barn, og etter hvert 12 barnebarn og 25 oldebarn. Ragnhild gikk handelsskole og har i kortere perioder hatt kontorjobber, men ellers vært hjemmearbeidende husmor med en mengde oppgaver som fyller hverdagen som mor i store landsens prestegårder og i tilknytning til sin manns prestegjerning. Jubilanten har svekket syn, men er åndsfrisk og bor hjemme. Hun greier seg i stor grad selv og følger godt med på det som skjer i familien og i nyhetsbildet – blant annet i Dagens spalter. Hele storfamilien gratulerer!

Publiseringsdato 07.07.2024
Gratulasjon