Vilkår

Vilkår for tjenesten «Mennesker»

Vilkår for bruk av tjenesten «Mennesker» mellom bruker og Dagen AS, org.nr 837 983 452.

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.

Tjenesten hos dagen.no er en gratistjeneste.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Dagen følger retningslinjer og bestemmelser fastlagt i MBLs retningslinjer for annonsepraksis (mediebedriftene.no).

Annonser som strider mot loven, er villedende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli innrykket. Annonser som ikke tilfredsstiller estetiske krav, innrykkes ikke.

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til, og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Bilder skal ikke ha gjennomgått vesentlige redigeringer og kan ikke inneholde filter eller elementer (stickers) fra f.eks. snapchat o.l. Vi forbeholder oss retten til å ikke rykke inn annonser bestilt som privatannonse, dersom virksomheten/tjenesten det faller under kan betegnes som bedriftsannonsering. Betegnelse av bedriftsannonsering kan være tjenester som ytes, salg av ved eller gjentagende salg med hensikt av å skape profitt.

Bestillingsfristene for tjenestene kan være forskjellige fra kategori til kategori og står anført i bestillingsløsningen for hver enkelt kategori. Merk at avvik på frist kan forekomme ved høytids- eller andre røde dager.

Dagen påtar seg intet ansvar for feil i annonser som er innrykket der annonseteksten er i overensstemmelse med kundens bestilling.

Reklamasjoner må meddeles Dagen senest én uke etter at annonsen ble innrykket / publisert. Ved ønske om reklamasjon, i forbindelse med feilaktig leveranse, har vi mulighet til å booke inn annonsen din til et senere tidspunkt.

Av hensyn til oversiktligheten plasseres rubrikkannonser der de etter sitt innhold naturlig hører hjemme.

Du har angrerett så fremt din booking ikke er publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det publiseres. Så snart innlegget er publisert første gang, digitalt og/eller i papiravis anses varen som levert.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan Dagen slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet. Dagen forbeholder seg også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og beskjæring av bilde.

Dagen har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på sine nett- og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig for den tjenesten bruker benytter seg av.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med kundeservice per telefon 55 55 97 00 eller e-post mennesker@dagen.no. Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt, dette finner du i ordrebekreftelsen din.