Kenneth Korol - den evige evangelisten 85 år

Kjære ektemann, pappa, svigerfar og bestefar! Du fyller etter hvert mange roller! Om enn de alle sammen er gjennomsyret av den sterke troen din! Da du inviterte Jesus inn i hjertet ditt som 10- åring, skulle det forandre hele livsløpet ditt. I stedet for en trygg karriere i oljeselskapet Esso i Canada, valgte du som 29-åring å pakke de få eiendelene du hadde, og la modig i vei til noen av de mest farlige og primitive områdene i verden for å spre evangeliet. På utallige misjonsreiser var du uten kjennskap til språk og lokal kultur. Heller ikke hadde du en tykk lommebok. Imidlertid stolte du fullholdent på at Gud skulle forsørge og beskytte deg. Således tok du til deg bibelverset: "Søk først Guds rike..." og erfarte at det stemte. Siden har du aldri forlatt denne tilliten og troen på at Gud vil sørge for deg og dine. En misjonær pensjonerer seg aldri, og den dag i dag fortsetter du å spre Guds ord. Dog ikke i bakgatene i Pakistan, men hjemme i stua hvor du kanskje når enda flere mennesker fra ulike nasjoner på en og samme tid, takket være teknologiens muligheter, som du har lært deg å mestre. Så er du heldigvis mer enn dine ord og prekener; Du er en hjerte- og handlingens mann - hos deg har liv og lære alltid vært tett knyttet sammen. Vi har lært deg å kjenne som en som tar imot oss med mildhet, omsorg og kjærlighet, og viser hva det vil si å hjelpe og tjene andre tross egne begrensninger. Vi beundrer deg, og elsker deg høyt! Gratulerer så mye med dagen den 30. august! Kjærlig hilsen din kone, Magnhild, dine barn, Daniel, Karen, Ruth og Rose, dine svigerbarn Johanna, Julian og Christian, dine barnebarn, Agnes, Alfred, Emma og Nora.

Publiseringsdato 23.08.2023
Gratulasjon