Otto Irgens Hynnekleiv 15 år

Vår kjære Otto Irgens Hynnekleiv, 15 år. Fotball er hans diamant - og kjær i oss og vi i ham. Hilsen Mamma Ingerd og Pappa Torfinn - og Liv, Margrethe og Eilif - og så, ved neste feiring står han konfirmant!

Publiseringsdato 24.04.2024
Gratulasjon