Odd Jostein Sæter 75 år

Tidligere statssekretær og politisk rådgiver Odd Jostein Sæter - 75 år (11.11.2023). Odd Jostein Sæter ble født i Trondheim. Oppveksten på morsgården Storflor i Hegra og prestegården i Rindal på Nordmøre ga rotfeste i det lokale ski- og fotballmiljøet, kultur- og foreningslivet. Under statsvitenskapsstudiet i Oslo og ble han stipendiat ved Fredsforsknings­instituttet (PRIO) før han ble ansatt i Mellomkirkelig Råd – og Kirkens Nødhjelp. På 80-tallet var Sæter redaktør for det kristendemokratiske tidsskriftet «Idé» og for to bøker: «Freds­etikk i atomalderen» og KrFs historie gjennom 50 år (1933-1983). I regjeringen Willoch ble Sæter statssekretær i Utenriksdepartementet (1983) og i det nye Departementet for Utviklingshjelp (1984-1986). Etter regjeringsskiftet ble han ansatt som rådgiver for KrFs stortingsgruppe. I begge Bondeviks regjeringer (1997-2000 og 2001-2005) var Sæter statssekretær ved Statsministerens kontor med ansvar for bl.a. utenriks- og utviklingspolitikk, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Etter vel 40 års fulltids engasjement for KrF er 75-åringen pensjonist, men fortsatt aktiv som nestleder i KrFs internasjonale utvalg. Stadig like engasjert for fred og rettferdighet. Jubilanten er gift med Ragnhild Løberg. De bor i Oslo og har tre barn og fire barnebarn.

Publiseringsdato 07.11.2023
Gratulasjon