Gunnar Navestad 80 år

Tidligere regionleder i Normisjon, Gunnar Navestad, runder 80 år 22. juli. Fortsatt er han i tjeneste med både åndens og håndens gjerning. Jubilanten vokste opp i et kristent hjem på Gressvik, sammen med sin yngre bror Øivind. På bedehuset var det et godt barne- og ungdomsarbeid, som han tok del i. Etter framhaldsskole tok Gunnar yrkesskole med planer om å bli bilmekaniker. Men så ble han penset inn på et annet spor. 18 år gammel begynte han på et to års kurs på Bibelskolen i Staffeldtsgate og opplevde et kall til forkynnertjeneste. Gunnar startet opp som forkynner i Vestre Østfold Indremisjonskrets i 1963, og avsluttet tjenesten som undervisningsleder og forkynner i Normisjon, region Østfold i 2010. Gjennom 47 tjenesteår var han blant annet kretssekretær både i Vestre og Østre Østfold indremisjonskretser, og også i Agder krets. Misjonsfolk landet rundt kjenner ham fra årene som forkynner ved Indremisjonsselskapets hovedkontor (1986-91) og som lærer ved Bibelskolen i Staffeldts gate (1991-98). Da Indremisjonsselskapet og Santalmisjon gikk sammen og dannet Normisjon i 2001, ble Gunnar regionleder i Østfold. Han var ikke engstelig for utfordringer, og bidro vesentlig til å få på plass en ny organisasjonsstruktur. Også som pensjonist er hans kall forkynnelse og undervisning av Guds ord, noe som vi gleder oss stort over. Det er alltid trostyrkende å sitte under Gunnars talerstol. Han er opptatt av å forkynne både lov og evangelium, og få fram hele Guds råd til frelse. Bibelforankret, grundig og aktuell – slik er han fortsatt fra prekestolen, og mange er de som har får veiledning og hjelp når de lytter. Gunnar er også en stor praktiker, og bruker mye tid på snekring, renovering og annet vedlikeholdsarbeid. Han er tørrvittig og humoristisk, har temperament og ikke minst omsorg for sin store familie. Vi kan ikke nevne Gunnar uten å ta med hans kone Borgny, som alltid har stått tett ved hans side. Lokalt er ekteparet med i Betania Normisjon på Mysen, hvor de også tar mye ansvar. Gunnar ble påskjønnet med Kongens fortjenstmedalje da han ble pensjonist. Vi takker for fellesskap, gratulerer med åremålsdagen og ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste. Svein Granerud og Boe Johannes Hermansen (Foto: Boe Johannes Hermansen)

Publiseringsdato 20.07.2023
Gratulasjon