Minneord Peder Borgen

Peder Johan Borgen gikk bort 8. april i år, 95 år gammel. Han ble begravet fra Skedsmo kirke 21. april under stor deltagelse. Peder var født på Lillestrøm 26. januar 1928. Her var familien engasjerte i metodistmenigheten. Etter eksamen artium ønsket Peder å studere teologi. Universitetet i Oslo ble hans lærested. Peder fordypet seg i Det nye testamente. Etter videre studier i USA fikk han sin Ph.d. Deretter ble det prestetjeneste i Harstad. Der varte det ikke lenge før han søkte kontakt med ulike grupper i byen; byens amatørteatergruppe, en trio hvor han fikk spille fiolin og husmorlaget. Han holdt foredrag og viste lysbilder om amerikanske forhold både her og der og ikke minst fikk startet en ungdomsklubb i kirkekjelleren. Hele tiden lå det i ham en dragning mot videre studier, og da han fikk stipend fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, ble det fire nye år i Oslo. Siden det ikke var mulig å få jobb som teologisk lærer i Norge for en metodist, åpnet det seg igjen muligheter i USA, denne gangen i Washington DC. I 1966 ble Peder den første frikirkelige som tok norsk teologisk doktorgrad. Peder ble ansatt som universitetslektor ved det nyopprettede Religionsvitenskapelige instituttet ved Universitetet i Bergen. Dette åpnet for at Metodistkirkens Praktisk-Teologiske Seminar ble opprettet i Bergen. I 1973 ble Peder utnevnt til professor i Trondheim, etter at loven som hindret ansettelse av ikke statskirkemedlemmer ble forandret. Her fortsatte han sine studier av Filon, Johannesevangeliet og Paulus, hadde stipendiater, engasjerte seg i universitetets forlag Tapir og var med i den internasjonale dialogen mellom Metodistkirkens Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund. Peder ble innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. I 1996 ble han selskabets preses og fikk utviklet sine mange interesser på tvers av faggrenser. Peder Borgen var ridder av første klasse av St. Olavs orden. Etter pensjonsalder flyttet Inger og Peder til Lillestrøm. Her var Peder engasjert i menighetsarbeidet helt til det siste. Peder liv og tjeneste har vært preget av en enestående bredde, nysgjerrighet og interesse for å se verden fra minoritetenes synsvinkel. Lars-Erik Nordby Prest, Lillestrøm Knut Refsdal Tilsynsprest Knut Refsdal

Publiseringsdato 03.05.2023
Minneord