Minneord Harald Olsen

Onsdag 19. april døde ektemann, far, venn og metodistpastor Harald Olsen, 54 år gammel. Han tok skrittet inn i evigheten helt uventet og altfor tidlig. Vi som er igjen føler på et uvirkelig stort savn, samtidig som vi vet at Harald nå lovsynger og gleder seg i vår Herre, ansikt til ansikt (1 Kor 13,12). Harald hadde et kall fra Gud til Metodistkirken og var en trofast, karismatisk, varm og bibelkjær pastor i over 25 år, først i Molde fra 1997 og de siste 16 årene i sin hjemmemenighet, Kragerø. Harald hadde en dyp lengsel etter Jesus og et brennende ønske om å formidle troen på ham til andre, ikke minst til unge mennesker. Hans kjærlighet til Gud var inderlig og han følte seg hjemme i lovsangen, tilbedelsen, bønnen og bibelordet. Alle som møtte Harald fikk høre om Guds hellighet og kjærlighet, samtidig som troen på og lengselen etter vekkelse alltid var til stede (2 Krøn. 7,14). Harald var en familiemann som elsket sin kone Inger og sine tre sønner Jon Håkon, Tor Harald og Fredrik Johan. Stoltheten over guttene og kjærligheten til Inger var både en kraftkilde og en stor glede gjennom hele livet. Harald var en god mann og far, ydmyk, varm og sterk. Harald hadde også et nært forhold til sine foreldre og sammen tjente de Gud i Metodistkirken i mange år og på mange måter. Harald var også en verdsatt lærer på Kragerø videregående skole der han underviste i matematikk, religion og naturfag og det var Haralds genuine interesse og omtanke for mennesker som gjorde at mange følte seg både sett og verdsatt. Harald var en «handymann» som var flink til mye: Han likte å pusse opp gamle biler og han var en dyktig håndverker som nylig bygget sin egen garasje. Båtturer og løpeturer var vanlige innslag i hverdagen. Filmer, historier og bøker var også noe Harald hadde sans for. Til sist var Harald også en god venn og kollega. Vi takker Gud for det han har gitt oss gjennom Haralds liv og tjeneste og vi lyser vi fred over hans minne, samtidig som vi ber om Guds fred og kraft for hele familien og sammen ser vi fram til den dagen vi møter han igjen. Begravelsen fant sted i Kragerø kirke 2. mai. Andreas Kjernald Prest, Hvittingfoss og Skien Knut Refsdal Tilsynsprest Knut Refsdal

Publiseringsdato 03.05.2023
Minneord