Marie Belt 6 år

Hurra! Vi vil gratulere Marie Belt på Kvaløya i Tromsø med 6-års dagen torsdag 27. april. Mange gode helsingar frå farmor og farfar og tantene MB og SK.

Publiseringsdato 24.04.2023
Gratulasjon