Ivar Kristianslund til minne

Ivar Kristianslund i Sarpsborg er død, 89 år gammel. Han sovnet inn natt til torsdag 20. april på Kalnes sykehus etter en tids sykdom. Med ham har en dyktig, profilert og uredd person gått ut av tiden. Ivar var en av de ytterst få, om det er noen her i landet, som har tatt tre doktorgrader. Den siste – om skapelsen – tok han etter at han hadde fylt 85 år. Doktorgraden, Doctor of Ministry, var knyttet til Knox Theological Seminary i Florida i USA, hvor han forøvrig tok mastergrad i teologi i 2015. Hans første doktorgrad var i landbruksøkonomi og ble tatt ved Norges landbrukshøgskole (NLH) allerede i 1963. Ni år senere fullførte han en ny doktorgrad, også innen økonomi, ved Michigan State University i USA. Han leste og studerte til det siste, med den hensikt å bli bedre utrustet til å tjene sin Herre og Frelser. Ivar ble født 1. januar 1934 og vokste opp på Christianslund i Fredrikstad. Faren Olav drev slakteri, pølsemakeri og kjøttforretninger i byen. Allerede fem, seks år gammel var han fast bestemt på å bli bonde, men tok grundig utdannelse for å finansiere kjøp av gård. Ivar tok realskolen som privatist på ett år, deretter eksamen artium i 1952. To år senere tok han agronomutdannelse på Tomb og ble så sivilagronom ved NLH. I 1962 avla han eksamen Oecon ved Universitetet i Oslo og året etter sin første doktorgrad (Dr. Scient). Ivar hadde en rekke stillinger, bl.a. professor og rektor, og drevet omfattende undervisnings- og veiledningstjeneste ved en rekke høyere læreinstitusjoner, spesielt i matematisk statistikk og vitenskapelig metodelære, men også innen økonomiske fag og matematikk. Han skrev også flere lærebøker i statistikk og metodelære. Ivar var samtidig en praktiker. Han var bonde, hadde full besetning og drev gården Børstad fra 1976 til for noen år siden. Han ble kristen som 21-åring. – En tid etter at jeg sluttet på Tomb, ringte jeg til daværende rektor Lars Korvald, og han kom og veiledet meg til sann tro, fortalte han meg. Som barn hadde han vært med i søndagsskolen i Metodistkirken i Fredrikstad og i speiderarbeidet i Frelsesarmeen, men i ungdomsårene var han kommet bort fra kristen tro. Siden årtusenskiftet drev han regelmessig forkynnervirksomhet. På grunn av Den norske kirkes liberale teologiske utvikling meldte han seg ut så tidlig som i 1980. I noen år var han fungerende prest for en forsamling på Ås. Lengst fartstid hadde han imidlertid som søndagsskolelærer, først 16 år på Ås og deretter 26 år på Melleby bedehus. Politisk var han først engasjert i KrF, senere i flere andre mindre kristne partier. Det siste vervet var som partileder for Abortmotstanderne. Ivar var effektiv, planla hver dag og gjorde gjerne to ting på en gang. Han brukte mye tid på familien, med kona Leikny og de åtte barna med sine familier. Det var stor sorg for familien da de mistet tre barnebarn i drukning. Ivar fortalte da jeg intervjuet ham i anledning 85-årsdagen: – Mange tror at jeg mener at jeg nærmest er fullkommen. Det er jeg ikke, jeg innrømmer mine mange feil, mangler, dumheter og synder. Mitt ønske er å likne Jesus, som er kjærlighet. Ivar kalte seg «verdens største» optimist. Det var den kristne tro som var drivkraft og fundament for hans liv, og han kjempet i alle år frimodig for sin overbevisning. Om han ble stående alene, sto han likevel på sin post. Med sin prinsippfaste holdning fikk han både venner og motstandere. Hans utholdenhet var enestående. Nå er Ivar Kristianslunds aktive liv til ende her i verden. Fred med hans gode minne. Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 24.04.2023
Minneord