Ivar Gjerdi til minne

Ivar Gjerdi er død, 87 år gammel. Han sovnet stille inn 5. april etter en tids sykdom. Med ham har en engasjert og ivrig tjener fullført sin virksomhet her på jord. Ivar ble født i Oslo 5. juni 1935 og utdannet seg til diakon. Sin første stilling i Indremisjon hadde han som bysekretær i Drammen IM i 1960-61. Deretter var han assisterende landsungdomssekretær, før han ble Storsalsekretær i 1965. To år senere tiltrådte han som kretssekretær i Oslo krets av Indremisjonsselskapet. I flere år var han også timelærer ved Bibelskolen, hvor han selv hadde vært elev. I 1968 gikk veien til Skien, hvor han var menighetssekretær/diakon i Skien menighet, før han ble kalt til kretssekretær i Vestre Østfold Indremisjonskrets. Der gjorde han tjeneste i tidsrommet 1972-82 og bodde da i Fredrikstad. Senere ble han ansatt som generalsekretær i Kristenfolkets Edruskapsråd, før han i 1992 ble kretssekretær i Den norske Santalmisjon, Oslo krets og regionleder i region Østlandet. Han avsluttet sitt yrkesaktive liv som informasjons- og misjonskonsulent i Normisjon, region Øst, og ble pensjonist 67 år gammel. Ivar hadde alltid hatt et vidt interessefelt og engasjerte seg på en rekke områder. Det var typisk for den arbeidsglade karen at listen over verv varomfattende. I KrF var han blant annet fylkesleder i Telemark, medlem i fylkesstyret i Oslo og innvalgt i bystyrene i Skien og Fredrikstad. Ivar var dessuten medlem i flere menighetsråd, hadde flere tillitsverv i Blå Kors, var nestformann i hovedstyret for Menighetssøsterhjemmet, formann for Nordens kristne Edruskapsråd, nestformann i Det norske Diakonforbund og formann i Indremisjonsselskapets Diakoniråd. Dessuten var han i mange år engasjert for og i Oslo Sjømannskirke, hvor han var styreformann. Han var i mange år en flittig fritidspredikant, og skrev en rekke artikler og andakter til aviser og blader. Så sent som i 2020 gav han ut boken «Varme hjerter – betraktninger om tro, håp og kjærlighet» på Evangelistens forlag. Ivar var opptatt av troskap mot Guds ord og hadde samtidig en diakonal innstilling til alt han foretok seg. Han var utrustet med gaver både til forkynnelse og administrasjon. Og skaffet seg bred erfaring gjennom en rekke stillinger og verv. Dessuten likte han å følge med i det som skjedde og var en utadvendt person med en meget stor bekjentskapskrets. Ivar var gift med Ragnhild, som døde 14. juni 2021. Hun var en utrolig støtte for ham i alle år. Ekteparet har to sønner, Per Arne og Leif Gunnar, og to barnebarn. Familien opplevde en stor sorg i 2015 da Leif Gunnar døde av kreft, bare 49 år gammel. Vi takker for alt hva Ivar Gjerdi fikk bety gjennom sitt lange og virksomme liv. Guds fred med hans gode minne. Svein Granerud og Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 06.04.2023
Minneord