Borgny Lofthus 100 år

Borgny Lofthus ble født i Sauda 7. april 1923. Hun var nummer 6 i en søskenflokk på 9. Etter skolegang i hjembygden utdannet hun seg til sykepleier i Oslo. Senere tok hun videreutdanning i Mosjøen for å bli laborant. Hun var aktiv i misjonsarbeid og Kristelig Folkeparti. Borgny har vært reiselysten og har derfor deltatt på mange turer både i Norge og utlandet. I feriene tok hun turen innom Sauda. Kjære tante Borgny, gratulere med 100-års dagen på langfredag! Paul Bjarne Nerheim

Publiseringsdato 05.04.2023
Gratulasjon