Billy Taranger 75 år

Billy Taranger var generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn fra 1994 til 2002. Han er utdannet cand.theol, har vært pastor i Narvik, Drammen og Oslo 1. baptistmenigheter, og rektor ved Baptistenes Teologiske Seminar Taranger har hatt flere sentrale tillitsverv og er nå styreleder for Oslofjord Folkehøgskole. Han har også hatt en rekke økumeniske verv, blant annet som styreleder i Norges Kristne Råd. Han har vært president for de europeiske baptister og visepresident på verdensbasis. Siste del av yrkeslivet hadde Taranger i Kristelig Folkeparti, som fylkessekretær i Oslo, Oppland, Buskerud og Vestfold. Han var leder for de ansatte og dermed medlem av sentralstyret og landsstyret. Han har også engasjert i lokalpolitikken og på fylkesplan, han har sittet i bystyret i Drammen, og stiller nå som førstekandidat ved høstens valg Billy Taranger er gift med Torunn og har tre døtre. Vi gratulerer vår tidligere generalsekretær, pastor Billy Taranger, med 75-årsdagen, 21.mars! Bjørn Bjørnø, generalsekretær

Publiseringsdato 21.03.2023
Gratulasjon