Sten Næss 80 år 80 år

Sten Næss på Labråten i Fredrikstad fyller 80 år 28. februar. Fortsatt gleder han seg over å spille i kirker og bedehus, som vikarorganist. I alt ser han som sin oppgave å formidle Guds godhet og nåde. Foreldrene hans var svært musikalske, og dette gikk tydeligvis i arv til sønnen. Allerede 12-13 år gammel vikarierte Sten som organist i Glemmen kirke. Da hadde han samtidig startet som musikkelev hos Egil Hovland. Etter handelsgymnaset gikk veien til Musikkonservatoriet, og han perfeksjonerte seg i orgelspill i Storkyrkan i Stockholm, før han ble ansatt som organist i Gamle Glemmen kirke i 1967. 16 år senere overtok han orgelkrakken etter Asbjørn Myrås i Østre Fredrikstad kirke, en stilling han hadde frem til pensjonsalder. Jubilanten er også interessert i sport og biler, samt friluftsliv, sammen med sin kjære kone Marry. Takk for alle de gangene du gleder oss i DELK Østfold med ditt flotte pianospill! Gratulerer hjerteligst med åremålsdagen! Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 24.02.2023
Gratulasjon