Edvin Knutsen til minne

Misjonær Edvin Knutsen sovnet stille inn, søndag 12 februar 97 år gammel. Edvin ble født 15.oktober 1925 i Bærum, og vokste opp i en misjonsengasjert familie. Etter artium tok han teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Det var ikke hjemlig prestetjeneste han hadde i tankene, men misjonstjeneste i Japan. Etter språkstudier hos China Inland Mission i London var det klart for utreise til Japan i 1953. Sammen med en fin flokk andre nybrottsmisjonærer i Evangelisk Orientmisjon fikk Edvin en betydelig rolle i å bygge opp arbeidet organisasjonen på 50-tallet gikk i gang med i Fukushima fylke på Stillehavskysten nord for Tokyo. I løpet av sin tjeneste jobbet han med menighetsbygging i Onahama, Nakoso, Nakamura, Yotsukura, Uchigo, Haramachi, Taira og Takahagi. Edvin var som sønn av en byggmester godt kjent med byggeteknikker. I tillegg til å bygge menigheter i åndelig betydning var han også svært delaktig i arbeidet med selve kirkebyggene. Han både tegnet og ledet an arbeidet i mange av våre kirker. Edvin giftet seg i 1956 med misjonær Gudrun , født Engebretsen, og de fikk 3 døtre i løpet av årene i Japan. Gudrun døde for 3 år siden på samme dato som Edvin. Sammen fikk de en tjeneste ute som strakte seg helt til 1989, og som i høy grad fortsatt også etter at de kom tilbake til Norge. Edvin var opptatt av misjonens arbeid helt til det siste og deltok like før jul på den årlige samlingen for ansatte og støttespillere. For oss medarbeidere var Edvin en stor inspirasjon. Edvin etterlater seg et stort vitnesbyrd om trofast og ydmyk tjeneste og han vil bli sårt savnet. Våre tanker går spesielt til hans døtre Marit, Turid og Kari og deres familier som har mistet en kjær far og vi lyser dyp fred over Edvins gode minne Allan Neset Evangelisk Orientmisjon Allan Neset

Publiseringsdato 15.02.2023
Minneord