Paul Smaadahl til minne

Paul Gerhardt Smaadahl sovnet trygg og fredelig inn på Aremark sykehjem 12. januar, hele 101 år gammel. Med ham har en aktiv og driftig person fullført sin tjeneste her i verden. Og det har oppstått et stort tomrom etter ham. Paul ble født 20. oktober 2021 og vokste opp på gården Vandugg på Mysen som nummer 11 av 14 søsken. Hans yngre år var preget av mye lek, men også gårdsarbeid, speiding og sport. 8. april 1940 kom han hjem etter ett års handelsskole på Fjellhaug i Oslo. Det var et år som fikk betydning for livsveien videre. Første arbeidsplassen var på Handelsforeningen på Søgaard i Degernes, hvor han jobbet som handelsbetjent. 22 år gammel fikk Paul ansvaret for driften, da bestyreren måtte flykte til Sverige. I den perioden var Paul også leder for Milorg i Degernes. Etter krigen ble han leder for forsyningsnemnda. I tiden på Søgaard traff han Ragnhild Holmsen som han giftet seg med. Ekteparet har fått to barn: Harald og Marit. I 1950 kjøpte Ragnhild og Paul gården Nordre Hallesby i Aremark. Her var han en driftig heltidsbonde med husdyr, korn- og skogsdrift. Han var også aktiv i bondelaget, skogeierlaget og hagelaget. Dessuten tok han på seg politiske verv, og var en periode varaordfører for KrF. Han satt også i fylkestinget og var kommunens representant i KS. Samtidig hadde han et sterkt engasjement i kirke og misjon, spesielt i Norsk Luthersk Misjonssamband. Paul har alltid trivdes med barn. I flere år drev han søndagsskole rundt om i hjemmene i Østkroken i Aremark, sammen med Alf Kjønna. De siste årene var barnebarna og oldebarna hans store glede. Paul var velsignet med god helse. Men de to siste årene bodde han på Aremark sykehjem, hvor han også hadde det godt. Paul var et takknemlig menneske med glimt i øyet. Og hans tro og tillit til sin far i himmelen var det bærende for hver ny dag. Han etterlater seg to barn, seks barnebarn og 14 oldebarn. Mange er dypt takknemlig for hans store innsats og tjenesteiver, og takker Gud for Paul Smaadahl. Fred med hans gode minne. Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 22.01.2023
Minneord