Vår kjære Stein Olsson 80 år

Takk for alt du er for oss; Omsorgsfull, raus, full av humør/humor, klok, hjelpsom og åndelig veiviser! Du er belest som få, interessert i musikk og fjell, sosial og Vår aller beste! Store klemmer fra Jorann, barn, svigerbarn og barnebarn!

Publiseringsdato 12.01.2023
Gratulasjon