Stein Olsson 80 år

Jubilanten fyller 80 år den 18. januar. Født i Oslo, skolegang på Tåsen og Kristelig Gymnasium. Etter medisinstudier i Oslo, gift med opr. sykepl. Jorann Høgetveit. De ble foreldre til fem barn, og har 6 barnebarn. Jubilantens engasjement i kampen for det ufødte liv har preget ham både i og utenfor yrket. Medlem i Kristelig Folkeparti, i en periode i Kristiansand bystyre, medlem i Kristelig Legeforenings Sentralstyre og Etikkutvalg. Som sykehuslege i alle år, med Endokrinologi som spesialitet, har hovedinteressen vært omsorgen for pasienter med Diabetes, og pasienter med Anorexi.

Publiseringsdato 18.01.2023
Gratulasjon