Reidar Svoren 95 år

Reidar Svoren fyller 95 år fredag 14. oktober. Reidar Svoren har gjennom et langt liv virket som fisker, ‘menneskefisker’, forkynner, bibelskolelærer, generalsekretær og prest. Han har sluttet med taleoppdrag, men for noen uker siden åpnet han møtet på Nordstrand bedehus som vist på bildet. Vi takker Reidar for frimodig og sentral forkynnelse. Vi er flere som kjenner ham godt fra tiden som generalsekretær for Den norske Santalmisjon fra 1969 til 1979. Han vokste opp ytterst i Nordfjord i bygda Oldeide. Der lå det 9 småbruk uten vei eller ferjeforbindelse. De måtte ro 1 time hver vei til post, butikk og konfirmasjonsundervisning i Måløy. Søskenflokken på 14 måtte nøye seg med folkeskolen. Så måtte de hjelpe til med gård og fiske. Reidar begynte sin karriere som fisker. Men han ville noe mer. For å få penger til videre skolegang jobbet Reidar som veiarbeider ett år. Slik finansierte han folkehøyskole på Nordfjordeid. Så ble han kalt til ‘menneskefisker’ og lekmannsforkynner. Han fikk oppleve å “stå i vekkelse” som de pleide å si og fikk hjelpe mange til tro. Men han trengte mer utdannelse og fikk ett år på bibelskolen i Staffeldtsgate. Senere klarte han å fullføre 1-årig realskole og 1-årig gymnas. Parallelt med dette studerte forloveden Magnhild på lærerskolen. Når hun var ferdig utdannet og Reidar hadde tatt gymnaset, giftet de seg og bosatte seg i Drammen. Magnhild ble hovedforsørger slik at Reidar kunne studere teologi på MF og fullførte det i 1961, 34 år gammel. Deretter var han skolelagssekretær i 3 år og bibelskolelærer i Staffeldtsgate i 5 år før han i 1969 ble kalt til å være Santalmisjonens generalsekretær. Generalsekretærstillingen fylte han på en svært god måte og fikk bety mye for Santalmisjonen i en ekspansjonsperiode til nye felt i Ecuador, Bhutan og Bangladesh. Som generalsekretær fikk han bety mye for misjonstenkningen både hjemme og ute. Han var villig til å prøve nye ting. Han støttet bruken av unge evangeliseringsteam sammen med det etablerte misjonsarbeidet i Bangladesh. Det var mange som var skeptiske til å sende ut ungdomsteam fra karismatiske Ung Visjon i Molde. Men Reidar Svoren satset og det fikk bety mye for arbeidet ute i Sylhet-området. Han våget å tenke nytt i samarbeidet mellom organisasjoner og Den norske Kirke. Han ble en av foregangs-mennene i Samarbeidsråd Menighet og Misjon (SMM). Reidar Svorens lederartikler i Santalen og andre offentlige innspill ble lagt merke til både når det gjaldt det evangelisk sentrale, det sosialetiske og kirkepolitiske. Etter tiden som misjonsleder fikk han være prest på Sørlandet både i Hisøy og Grim menigheter og fikk bety mye for mange med sin gode forkynnelse og sjelesorg. Magnhild var en kjær livsledsager og støttespiller for Reidar i 53 år frem til hun døde i 2009. Vi er mange som takker Reidar Svoren for lang og tro tjeneste og gratulerer hjerteligst med 95 års dagen. Hans Thore Løvaas

Publiseringsdato 13.10.2022
Gratulasjon