Arve Slettevold til minne

Arve Slettevold er død, hele 92 år gammel. Med ham har Fredrikstad-distriktet mistet en engasjert person, som hadde en finger med i mange bed, både i direkte og overført betydning. Arve vokste opp på gården Lilleborge i Borge, som den nest yngste i en søskenflokk på ni, i et hjem preget av gudsfrykt og allsidig arbeid. Han begynte å jobbe da han bare var seks år. 16 år gammel var han lærling ved en planteskole i Danmark, før han gikk Haugetun folkehøyskole. Senere tok han anleggslinjen ved Statens gartnerskole i Oslo, med eksamen i 1950. Han gikk i gang med Borderud planteskole i Solør og fikk frem 45 hardføre fruktsorter og roser. Men da dette ikke var heldags jobb, arbeidet han samtidig hjemme på Lilleborge, hvor en bror av ham hadde overtatt planteskolen. I 1954 startet Arve for seg selv som gartner. - Jeg tror det til sammen har blitt 51 skoleanlegg, 11 kirkegårder og 6000 mål med grøntanlegg, fortalte den arbeidsglade karen da jeg intervjuet ham for noen år siden. På det meste hadde han 20 mann i arbeid. Arve var en foregangsmann. I 1963 bygde han det første hagesenteret i landet som ikke lå i tilknytning til noen planteskole eller gartneri. Året etter bygde han det første aluminiumshuset i Østfold i denne sammenhengen. En firkantet potte var også hans idé. Denne potten, som egner seg godt til å stable, spredte seg etter hvert til hele Europa. I 1957 fikk han Planteskolelagets ærespris for nok et foregangstiltak, for planting av busker hele året. Han var også med i faglig sammenheng. En internasjonal samling i Sveits i 1964 - hvor han var utsending for Gartnerungdommen i Norge - husket han spesielt. - Jeg ble arrestert fordi de trodde jeg drev propaganda for EU. Men mitt engasjement var faglig, fortalte han. Arve var også opptatt av å så andre frø. - Guds ord må bli sådd rikelig, hjemme som ute. 12 år gammel våknet en sterk misjonsinteresse hos ham. Han var med å kjøpe Stenbekk Misjonssenter og bygge den nye salen. Også Sauevika leirsted hadde han et stort hjerte for. I over 30 år var han medlem av Gamle Glemmen menighetsråd, hvorav noen år også som formann. Han kalte seg en ivrig israelsvenn og var med på mange turer til Israel. Arve var med på stiftelsesmøte i Hvaler KrF i 1945, knapt 15 år gammel. På grunn av nazipresten i Borge hadde han rømt til Hvaler for å bli konfirmert der. I 18 år var han medlem i jordstyret i Fredrikstad for KrF. I helseråd og bygningsråd nedla han også et stort arbeid. I det lokale partilaget var han nestformann. Før sammenslutningen av lokallagene var han formann i Sentrum lag. Da han var 80 år satt han fortsatt i representantskapet for KrF i Fredrikstad. Hans kjære kone, Aud fra Gulen, døde i 2007. Ekteparet har seks barn: Olav, Marit, Anne, Frøydis, Else og Ingunn. De har gitt ham en stor etterslekt. Arve var glad i å prate og var en person som var opptatt med å finne løsninger på problemene. Han ble født 17. september 1930 og døde 2. oktober 2022, i troen på sin Frelser. Fred med hans gode minne. Boe Johannes Hermansen, tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 03.10.2022
Minneord