Jan Paus runder 90 år 90 år

- Jeg har opplevd det som få andre har erfart: å være ordfører i to kommuner samtidig, smiler Jan Paus. som fyller 90 år 1. oktober. Han var Onsøys siste ordfører frem til kommunesammenslutningen 1. januar 1994. Samtidig ble han valgt til storkommunens første ordfører - for to år - allerede høsten 1993. - Det var noen måneder med overlapping, forteller han. - Jeg var med i «motstandskampen» mot storkommunen, men vi tapte. Da mente jeg vi måtte ta avgjørelsen til følge og jobbe for å gjøre den nye kommunen så god som mulig. Jeg tror vi fikk mange ting på plass i løpet av de første årene, men det var en krevende tid med balansekunst. Vi måtte sette noen kjepphester på stallen, tilføyer han. 90-åringen har vært medlem i KrF siden han fikk stemmerett. Men det var først etter at han ble ansatt i Blå Kors, at han ble mer politisk aktiv. Ved kommunevalget i Onsøy i 1972/73 sto han nederst på KrFs liste, men ble kumulert inn. Det ble starten på over 40 års sammenhengende tjeneste i lokalpolitikken. Paus var KrFs gruppeleder i mange år, varaordfører, og som nevnt Onsøys siste ordfører og Fredrikstads første. Han har i tillegg vært formann i kulturutvalget i fylket, vararepresentant til Stortinget, formann i KrFs fylkesstyre, medlem i landsstyret og leder i lokallaget. I Fredrikstad har han bla. vært medlem av bystyret, leder i administrasjonsutvalget og styreleder i Frevar. Alle verv han har hatt, i både politikk og misjonssammenheng, har han enten blitt tilbudt eller valgt til. - Jeg er beskjeden på egne vegne, sier 90-åringen, som er opptatt av å lytte og finne løsninger. Han tilføyer: - Jeg har opplevd det meste i politikken. Men det som står tilbake er alle gledene og alle de hyggelige og fine personene jeg har fått møte. Jeg har lært at det er mulig å være saklig uenig, men likevel beholde det gode vennskapet, sier politikerveteranen, som mener han har lett for å tro godt om mennesker. Fortsatt har han klare meninger om styringen av samfunnet. – Jeg mener folkestyret i for stor grad er overlatt til de politiske partiene. Det hadde vært en fordel om de som skulle representerer folket var valgt ut fra andre kriterier, enn bare partiene. Sitt eget parti hadde han ønsket ville trekke mer i «rød» retning, på grunn av den sosiale profilen. – Jeg opplever at det ikke er mer å hente for KrFs hjertesaker i borgelig retning enn hos sosialdemokratene, sier han. Jubilanten er født i Engelsviken, som nummer tre i en søskenflokk på 10. Hans far var formann på hermetikkfabrikken og mor «barnehagestyrer» hjemme. Selv startet han i lære i bakeriet på Engelsviken, hvor han jobbet i 10 år. Deretter ble han ansatt på Stabburet, hvor han arbeidet i fire år. - I 1958 mistet jeg både min kone Erna og sønnen i barselseng, og jeg ble alene med Gunn på vel tre år. I 1960 startet han på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo og ble så ansatt som barne- og ungdomssekretær i Romerike krets av Indremisjon. - To år senere kom jeg tilbake til Østfold, i ungdomsarbeidet i samme organisasjon. Det samme året giftet jeg meg med Oline. I 1972 startet et nytt kapittel. - Da begynte jeg som kjøkkensjef i Blå Kors. I denne stillingen var jeg i 21 år, avbrudt av et år på Shetland, hvor jeg bygde opp en sjømannsstue for norske fiskere og oljeansatte. Også i misjonssammenheng har vært engasjert i alle år. På Skontorp bedehus har han vært formann i flere foreninger. Ved overtagelsen av Sjømannskirken på Bygdøy, som var eid av Den indre Sjømannsmisjon (DISM), var aktiv i virksomheten, inntil stedet ble solgt. I DISM har han også vært kretsformann og ulønnet kretssekretær, samt formann i landsstyret. Kretsformann har han også vært i Blå Kors. I tillegg var han lekpredikant i over 50 år. Han har alltid vært opptatt av at Guds ord må få lyde klart - til frelse og fornyelse. - Jeg er sorgfull over mye av dagens forkynnelse, sier han. Kona Oline døde for ca. 12 år siden. Siden har han giftet seg med Esther fra Bærum. Ekteparet bor dels i Bærum og i Engelsviken. Formen er god, og han kjører bil, også i Oslo-trafikken. 90-åringen har en datter og svigersønn, to barnebarn og fire oldebarn. Gratulerer hjerteligst med dagen! Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Publiseringsdato 30.09.2022
Gratulasjon