Marie Margrete Berge 100 år

Marie Margrete Berge, f. Tjøstheim, ble født 14. august 1922 i Stavanger. Marie fikk sin første jobb som 17 åring i Stavanger Aftenblad. Hun tok handelshøyskolen på kveldstid. Marie utdannet seg til sykepleier ved Lovisenberg i Oslo. Hun har jobbet som sykepleier i til sammen 20 år på Rikshospitalet i Oslo. Marie er enke etter prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Elias Berge. Hun var en uvurderlig støtte for sin ektefelle i hans virke. Marie og Elias grunnla også en menighet for skandinaver i Sao Paulo, Brasil Maries liv har vært meget travelt og fult av utfordringer. Hun har vært husmor, oppdratt fire barn, jobbet som sykepleier og hatt diverse oppgaver og verv innen menigheter. Hun er et engasjert menneske og følger med på nasjonale og internasjonale nyheter. Hun har også kreative evner. Maries hjertesak er kristen misjon og troen hennes har vært hennes styrke i livet. Marie gleder seg stort over fire barn, syv barnebarn og alle inngiftede. Emilia er hennes oldebarn.

Publiseringsdato 11.08.2022
Gratulasjon