Alf B. Oftestad 90 år

Alf Borger Oftestad runder 90 år lørdag 6. august, fortsatt i god form. Han følger godt med og både leser og skriver fortsatt. For få uker siden deltok han på FBB-seminar. Jubilanten vokste opp i et indremisjonshjem, sammen med sine to yngre søsken, Aud og Bernt Torvild, med Alf og Borghild som foreldre. Hans far var en fremragende forkynner i Indremisjonsselskapet. Alf tok embetseksamen med MF i 1959 og året etter ble han ordinert til feltprest. Han fortsatte som vikarprest i Grorud, før han i 1964 ble feltprest ved FN bataljonen i Gaza. Han ble så hjelpeprest i Larvik, hvor han var inntil han i 1969 ble sykehusprest ved Diakonhjemmets sykehus. Året etter ble han ansatt som lektor ved Diakonhjemmets teologisk/administrative høgskole (nå VID), senere førsteamanuensis samme sted. Denne stillingen hadde han frem til han ble 67 år. Da startet han som førsteamanuensis ved Menighetssøstehjemmet (senere Diakonova). Alf har gjennom årene hatt studieopphold i både USA og Tyskland og undervist ikke bare i Norden, men også i Baltikum, Kina, Indonesia, Brasil og Botswana. I flere av disse landene har han vært med å bygge opp det diakonale arbeidet. 90-åringen har også hatt en rekke verv, blant annet som sentralstyremedlem i FBB i flere perioder, som ansvarlig for kirkebladet «Lære og Liv» og medlem av Den norske kirkes Diakoninemnds komite for diakonatats vigsel og embetsspørsmål. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om sosialetikk, ekklesiologi, menighetsarbeid og diakoni, oversatt til en rekke språk. Det mest omfattende er et storverk om diakoniens historie, på totalt ca. 1300 sider, fordelt på tre bøker. Som Johannes Kleppa skrev i Dagen, i anledning hans anmeldelse av det siste bindet som kom i 2017: «Dette er viktig stoff, ikkje berre for folk som har spesiell interesse for kyrkjehistorie og diakoni, men for alle som er opptekne med misjon og det å byggja kristne forsamlingar, og for omsorgsdimensjonen i samfunnet generelt. Diakoni er ein integrert del av alt kristent arbeid, og diakonien må gå hand i hand med Ordet og forkynninga.» Jubilanten har også engasjert seg i dagspressen med aktuelle artikler hvor han har vist til hva som står på spill, når Bibel og bekjennelse, settes til side. Det er ikke lenge siden han skrev både tydelig og poengtert. Han er også en god predikant og fortsatt sier han ja til taleoppdrag. Alf var i mange år gift med Bodil Bø Oftestad, som døde av kreft i 2006. Ekteparet har Alf Vegard, Eldrid og Siri Amailie. Alf giftet seg med Sissel Vagard i 2010. Vi er mange som er glade og takknemlige for Alf B. Oftestads omsorg, klarhet og engasjement. Takk for samarbeid og fellesskap gjennom mange år. Guds signing over dagen og dager som kommer! Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB (tekst og foto)

Publiseringsdato 05.08.2022
Gratulasjon