Marry Asta Heitmann 100 år

Marry Asta Heitmann, Søreidgrend i Bergen, fyller 100 år 4. august. Hun er født i Bergen og har bodd hele sitt liv forskjellige steder i Bergen og Fana. 24 år gammel ble Marry, født Odland, gift med Henry Meyer Heitmann fra Troms. Mannen døde av kreft i 1981, og Marry har siden levd alene. Hun bor nå i omsorgsbolig på Søreidtunet, og klarer ennå de fleste av hverdagens oppgaver og funksjoner. Marry tok i ung alder utdanning som kontordame og jobbet på kontoret til Bilruta Milde-Bergen under annen verdenskrig. En av hennes oppgaver der var å innvilge eller avvise søknader om reiseløyve med bussene. Marry fikk tre sønner og sluttet i arbeid da den eldste ble født. Hun gikk tilbake til yrkeslivet da den yngste begynte på skolen i 1964. Marry fikk da stilling som kontorfullmektig på Liland skole i Fana. I denne stillingen fortsatte hun til hun nådde pensjonsalderen 26 år senere. Ved 25-årsjubileet ble hun tildelt gullklokke fra Bergen kommune for lang og tro tjeneste. Marry hadde et bredt frivillig engasjement og hadde ulike styreverv i lokalforeninger, blant annet i Norges Vanførelag (nå Norges Handikapforbund). Hun engasjerte seg i etableringen av blokkfløytekurs og skolekorps på Liland, hun var trofast kirkegjenger med bakgrunn i Frelsesarmeens søndagsskole- og speiderarbeid i Bergen. Hun engasjerte seg gjennom en årrekke for å få bygd en kirke i Ytrebygda. Hun ble sterkt engasjert i kristent innvandrerarbeid og har vært «bestemor» for en rekke ungdommer som kom til Norge fra den tredje verden. Selv har hun sju barnebarn og 16 oldebarn. Marry Heitmann har fremdeles god hukommelse, deltar aktivt i det sosiale livet på Søreidtunet, griper gjerne ordet i forsamlinger når noe ligger henne på hjertet. Dessverre svikter synet, men hun har gjennom livet aldri hatt livstruende sykdommer.

Publiseringsdato 01.08.2022
Gratulasjon