Reidun Bugge 75 år

Reidun Irene Ringdal Bugge i Rygge fyller 75 år torsdag 28. juli. Det er en sjelden aktiv og engasjert kvinne som jubilerer. Med liv og sjel tar hun på seg oppgaver, små og store. Reidun så dagens lys i Drammen, men har senere bodd flere steder. Etter Larvik gymnas gikk hun på Indremisjonselskapets bibelskole i 1965-66, hvor hun samtidig arbeidet på samme sted. Deretter jobbet hun som assistent på Deichmanske bibliotek, før hun tok Norges Bibliotekskole, som var toårig, og kom tilbake til nevnte bibliotek, hvor hun var ansatt fram til 1974. Etter ett år på Hønefoss, kom hun til Rygge. I 1976 fikk hun jobb på Moss Bibliotek, og hadde blant annet ansvar for avdelingen på Krapfoss. Seks år senere ble hun ansatt ved Rygge Bibliotek og startet samtidig ved Rygge kirkekontor. I 1985 ble hun ansatt som kirkeverge i Rygge, en stilling hun hadde helt frem til 2012, da hun ble pensjonist. Reidun har også hatt en rekke frivillige oppgaver. Blant annet har hun vært voksenleder i ungdomskoret Sirius, søndagsskolelærer i Rygge, yngresleder, konfirmantgruppeleder og mangeårig aktiv i Rygge menighet i en rekke tjenesteoppgaver. På grunn av Den norske kirkes teologiske utvikling fant hun ut at hun ikke lenger kunne stå som medlem og meldte seg derfor ut for snart åtte tre år siden. Hun fant et nytt hjem i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns (DELK) menighet i Østfold. Med sin iver, tjenestevillighet og brede kompetanse har hun blitt en viktig medarbeider i DELK Østfold og har gått inn i en rekke oppgaver. Reidun har vært ansatt som diakonikoordinator i menigheten, og er fortsatt en ivrig besøksvenn. Fremdeles er hun medlem i menighetsutvalget og er menighetens misjonskontakt. Hun har nettopp sagt ja til å sitte i styret for Tesfa og er oppnevnt til å ta seg av reiser i misjonsstiftelsen. Både i personalkomiteen og misjonskomiteen sentralt i kirkesamfunnet er hun medlem. Hennes engasjement for Israel og Midt-Østen må også nevnes. Reidun har vært over 100 ganger i Israel og har lært seg en del hebraisk. Reiselederkurs har hun for både Israel, Jordan, Latvia og Polen. Hun planlegger en ny gruppereise til Israel i april 2023. For øvrig jobber hun med Lasse Bakke/Caravelle Tours om turer i inn- og utland, ofte dagsturer. Den kunnskapsrike kvinnen er opptatt av kirkens jødiske røtter, og er leder for en studiegruppe som månedlig arbeider med disse spørsmål. Hun er også med i en ukentlig lesegruppe. Dessuten er hun aktiv i Med Israel for fred (MIFF), avdeling Østfold, hvor hun fortsatt er styreleder og kasserer, oppgaver som krever mye med månedlige møter. Reidun er mangeårig og fremdeles styremedlem og kasserer i Rygge Biblioteks Venner. I Foreningen Nordens lokallag har hun vært medlem siden starten og var i mange år styremedlem. For øvrig er hun et aktivt medlem av Rygge Museum og historielag, samt Rygge kunstforening og i en studiegruppe tilknyttet Eldreakademiet i Moss. Hun har en datter og to barnebarn. Reidun er «funn». Det er en stor glede å samarbeide nært med henne og oppleve hennes utrolig store tjenestevillighet og engasjement. Gratulerer hjerteligst med dagen! Boe Johannes Hermansen, prest i DELK Østfold

Publiseringsdato 27.07.2022
Gratulasjon