Jan Bygstad 70 år

Jan Bygstad, DELKs prest i Bergen, fylte 70 år søndag 24. juli. I 1979 ble Jan cand. theol. ved MF og året etter tok han praktikum samme sted og ble ordinert til hjelpeprest/kapellan i Bergen Domkirke. I 1990 ble Jan kapellan i Landås menighet. Det ble en meget kampfylt tid. Det ble bl.a. satt i gang en foreldreaksjon med den målsetting å få ham bort som konfirmantprest, fordi han «ikke kommuniserte med ungdommen». Men foreldreaksjonen fikk verken støtte fra prost eller biskop. Året etter fikk han likevel «Ungdomsprisen» fra Bergen kommune (i 1997) for «kreativt ungdomsarbeid». I 1998 ble Jan prosjektleder i Den indre Sjømannsmisjon, med arbeid i Sogn og Fjordane krins, et engasjement han hadde halvannet år. Senere sa han ja til å gå inn i halv stilling ved Bibelskolen på Bildøy, hvor han var fra 2000-07. Samtidig ble han ansatt i Bergen Indremisjon i halv stilling frem til 2002. Etter samtaler med DELK sentralt ble det oppstart av DELK Bergen i september 2002, og Jan ble valgt til menighetens første prest, en stilling han fortsatt har. Han har også en delt stilling i DELKs menighet på Sotra, i 20 prosent. Med tanke på oppstart av egen virksomhet i Hardanger, har Jan vært med siden starten. Menigheten i Bergen er i stor grad bygget opp rundt gudstjenesten og bibelundervisningen. I dag ligger mange hundre bibeltimer tilgjengelig på nettet. Han har også lagt stor vekt på å undervise innvandrere som har søkt til menigheten. DELK Bergen nærmer seg nå 200 medlemmer, inkludert 30 som sokner til Hardanger. Menigheten har i tillegg en rekke venner, som følger gudstjenestene gjennom streaming mange steder i landet, ja, også utenlands. Han er opptatt av en rett læremessig forkynnelse, ut fra lov og evangelium, og er en skattet forkynner og bibeltimeholder. Jan har reist mye, spesielt i Sverige, Danmark og USA. I 2019 ble Jan æresdoktor ved Concordia Theologiacal Seminary, Ft. Wayne, Indiana, USA. Jan har i mange år engasjert seg i FBB, hvor han har vært formann i to lange perioder i FBB-Bjørgvin. Han sitter fortsatt i styret for lokallaget. I FBBs sentralstyre var formann i tiden 1993-97, og ble igjen formann i 2020, et verv han fortsatt har. Jan var medlem av Norsk Bibelsk Råd i perioden 1985 til 2007. I Nord Europeisk Luther akademi har han vært mangeårig formann, i to perioder. Jubilanten har gitt ut flere bøker: «Skriften vitner om Kristus», «Overgitt til Herrens ord», begge er også utgitt i Danmark. En bok om kirkeforståelsen med tittelen «Menigheten i Bibelens lys» har kommet ut på både dansk og svensk. Nå arbeider han med en ny bok som vil ta for seg hva som er bærende for en evangelisk luthersk kristen med tanke på hvilke utfordringer vi møter i dagens kultur- og kirkesituasjon. Jan har også skrevet faste tekstgjennomgåelser i Dagen, og en rekke artikler om teologiske og kirkelige temaer i blader og tidsskrifter, inkludert debattartikler. Senest i spørsmålet om underordning (finnes på FBBs nettside, fbb.nu). Jan mistet sin første kone, Kjersti, i mai 2018, etter langvarig kreftsykdom. Tre år senere fant han kjærligheten på nytt og giftet seg med den danske kvinnen, organist Elsebeth Højgaard i fjor. Han gleder seg også over sine barn fra første ekteskap og sine tre barnebarn. Jans store Interesse utenom sitt fag, er klassisk musikk og natur. Får han beholde helsen, har han et ønske om å fortsette som prest i DELK Bergen to år, inntil pensjonsalder som er 72 år i kirkesamfunnet. Dessuten vil han fortsette å reise som forkynner. Det er vi glade for! Jan er tydelig, trofast og rakrygget, en åndelig leder med dyp innsikt i Guds ord og han har et klarsyn som trengs i vår tid. Han er villig til å bære omkostningene som kreves av en Herrens tjener. I anledning hans 70-årsdag vil det bli utgitt et festskrift, med Jon Tore Lie og undertegnede som redaktører. Boken, som kommer på Efrem forlag, vil bli overrakt i anledning feiringen av åremålsdagen neste måned. Det er mange som vil gratulere hjerteligst med 70-årsdagen og takke for forkynnelse og veiledning, og et rikt samarbeid og fellesskap! (Jubilanten er bortreist på dagen). Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB og prest i DELK

Publiseringsdato 21.07.2022
Gratulasjon