Gerd Grønvold Saue til minne

Forfatteren, journalisten, redaktøren, salmedikteren, lyrikeren og organisasjonsmennesket Gerd Grønvold Saue døde 22. juni – 92 år gammel. Hun var engasjert på mange fronter og i en rekke sammenhenger, men to saker brant hun særlig sterkt for: Fredssaken og organisasjonen Kristne Arbeidere. Med sitt mer enn 70 år lange medlemskap i denne har hun satt en rekord som trolig aldri vil kunne matches. Gerd vokste opp i Lillestrøm. Her fikk hun tidlig et engasjement i kristent barne- og ungdomsarbeid, både i det som den gang ble kalt Ynglingen og i Frelsesarmeen. Hun var bare 14 år gammel da hun tok et avgjort standpunkt om å være en kristen. En av barndommens framtidsplaner var å bli offiser i Frelsesarmeen – «først løytnant og så kommandør», som hun selv har fortalt. Imidlertid var det journalistikken som grep tak i henne. I 12 år var hun journalist i ukebladet Familien, noe hun i flere år kombinerte med å være redaktør for bladet «Brorskap», organ for Norges Kristne Arbeideres Forbund. Som frilanser har hun vært engasjert av blant annet Arbeiderbladet og NRK. Som litteraturkritiker har hun også skrevet i Vårt Land og i Stavanger Aftenblad. Sin første bok ga hun ut i 1964. Det var en samling portrettintervjuer med tittelen «Mennesker underveis». Senere er blitt både diktsamlinger, romaner, barnebøker og biografier. Blant dem hun har portrettert i bokform er de to kvinnelige fredsprisvinnerne Bertha von Suttner og Jane Addams. Som det organisasjonsmennesket hun er, har hun hatt styreverv både i Den norske forfatterforening og i Norsk Kritikerlag, leder i Norges Fredsråd, styremedlem i det internasjonale fredsbyrået og leder i Norges Kristne Arbeideres Forbund. I de siste tiårene har hun stått fram som en av vårt lands fremste salmediktere. I 1999 vant hun en konkurranse om å skrive en såkalt milleniumssalme. Dåpssalmen «Det skjer et under i verden» blir mye brukt. Hun er representert med ti tekster i Norsk Salmebok, og dessuten med tekster i salmebøkene til en rekke andre kirkesamfunn, fra Frelsesarmeen til Den katolske kirke. Hennes samfunnsengasjement har også satt spor etter seg i salmetekstene hennes. Til 90-årsdagen kom hun ut med en samling på sju salmetekster, tonesatt av Arne Dragvik, på Cantando forlag: «Forbarm deg over jordens barn». På vegne av Kristne Arbeidere, men også de mange andre sakene som har kunnet glede seg over Gerds engasjement, er det med ydmykhet, ærbødighet og takknemlighet jeg lyser fred over minnet om en fakkel som brant til det siste. Jan Rudy Kristensen forbundsleder, Kristne Arbeidere

Publiseringsdato 23.06.2022
Minneord

Minneord over Eigil Alheim

Eigil Alheim (1933–2022) Eigil Alheim døde hjemme i Vennesla, søndag 6.februar, 89 år gammel. Et langt, godt og begivenhetsrikt liv er fullført. Eigil Alheim og tvillingbroren Ragnar, ble født i Halden i 1933. Far hadde arbeid på Saugbruksforeningen og seinere i NSB. Familien Alheim tilhørte Frikirken i Halden, her fikk brødrene sin oppvekst og menighetstilhørighet. Etter endt skolegang, fikk Eigil jobb som handelsskolelærer i Oslo, på Wang handelsskole. Han hadde truffet Reidun Stenerud fra Lillestrøm på Frikirkens ungdomsstevne på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. De giftet seg i 1955. De bosatte seg på Nesodden. De fikk tre barn, Tone, Kirsten og Ingar. Familien tilhørte da Oslo Østre Frikirke. Eigil har alltid vært en glad og tjenestevillig kar, som levde midt i menigheten. Misjonen lå hans hjerte nær. De hadde et åpent hjem på Nesodden, med oppredd seng for alle misjonærer og andre som besøkte menigheten. Han nøt alles tillit og i 1970 ble han utfordret av Frikirkens ledelse om å bli misjons og synodesekretær i kirkesamfunnet. Han syntes nok dette var en for stor oppgave, og han fortalte at han ba til Gud og sa: «Da må du gi meg et ord fra Bibelen, som jeg kan skjønne er fra deg og som jeg kan bruke når jeg skal holde andakt rundt omkring i menighetene!» Eigil opplevde at Gud gav han et slikt ord, fra Jesaja 49.6: «Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.» Det ble mange år i Frikirkens tjeneste for Eigil. Han var en glad forkynner, og en trofast kollega. Etter seks år som misjons og synodesekretær, fikk han i 1976 kall fra Treungen om å bli deres pastor. Der ble han i tre år og var samtidig pastor i Gjerstad (1977-1978). I årene 1979-1987 var han pastor i Arendal, og i 1987-2000 i Brunlanes. Mens han var pastor i Brunlanes ble han valgt til Synodeformann i Frikirken. Den tjenesten hadde han i 1989-1993. Som pensjonister flyttet Reidun og Eigil til Vennesla. Eigil beholdt gløden, engasjementet og det varme vitnesbyrdet om sin Herre og Frelser. Han var glad i mennesker, en god besøker, en det var godt å være i lag med. Alderen krevde sitt den siste tida, det var tydelig at nå ventet han på den tjenesten som Herren hadde for ham på den andre siden! Eigil kunne ikke synge, sa han: «Jeg har en tone - og den er falsk!» Det skal forandre seg! Han sa ja og amen til Sigvard Engesets himmelvisjon: Snart er tjenesten slutt på jord, fort som lynet går tiden. Dog fortsetter blant englekor liv og tjeneste siden. Derfor vil jeg som valgspråk ha, si og synge og mene, det som ingen kan fra meg ta: Frelst jeg er for å tjene. Vi lyser fred over Eigil Alheim sitt minne. Synodeformann Jarle Skullerud