Gerd Grønvold Saue til minne

Forfatteren, journalisten, redaktøren, salmedikteren, lyrikeren og organisasjonsmennesket Gerd Grønvold Saue døde 22. juni – 92 år gammel. Hun var engasjert på mange fronter og i en rekke sammenhenger, men to saker brant hun særlig sterkt for: Fredssaken og organisasjonen Kristne Arbeidere. Med sitt mer enn 70 år lange medlemskap i denne har hun satt en rekord som trolig aldri vil kunne matches. Gerd vokste opp i Lillestrøm. Her fikk hun tidlig et engasjement i kristent barne- og ungdomsarbeid, både i det som den gang ble kalt Ynglingen og i Frelsesarmeen. Hun var bare 14 år gammel da hun tok et avgjort standpunkt om å være en kristen. En av barndommens framtidsplaner var å bli offiser i Frelsesarmeen – «først løytnant og så kommandør», som hun selv har fortalt. Imidlertid var det journalistikken som grep tak i henne. I 12 år var hun journalist i ukebladet Familien, noe hun i flere år kombinerte med å være redaktør for bladet «Brorskap», organ for Norges Kristne Arbeideres Forbund. Som frilanser har hun vært engasjert av blant annet Arbeiderbladet og NRK. Som litteraturkritiker har hun også skrevet i Vårt Land og i Stavanger Aftenblad. Sin første bok ga hun ut i 1964. Det var en samling portrettintervjuer med tittelen «Mennesker underveis». Senere er blitt både diktsamlinger, romaner, barnebøker og biografier. Blant dem hun har portrettert i bokform er de to kvinnelige fredsprisvinnerne Bertha von Suttner og Jane Addams. Som det organisasjonsmennesket hun er, har hun hatt styreverv både i Den norske forfatterforening og i Norsk Kritikerlag, leder i Norges Fredsråd, styremedlem i det internasjonale fredsbyrået og leder i Norges Kristne Arbeideres Forbund. I de siste tiårene har hun stått fram som en av vårt lands fremste salmediktere. I 1999 vant hun en konkurranse om å skrive en såkalt milleniumssalme. Dåpssalmen «Det skjer et under i verden» blir mye brukt. Hun er representert med ti tekster i Norsk Salmebok, og dessuten med tekster i salmebøkene til en rekke andre kirkesamfunn, fra Frelsesarmeen til Den katolske kirke. Hennes samfunnsengasjement har også satt spor etter seg i salmetekstene hennes. Til 90-årsdagen kom hun ut med en samling på sju salmetekster, tonesatt av Arne Dragvik, på Cantando forlag: «Forbarm deg over jordens barn». På vegne av Kristne Arbeidere, men også de mange andre sakene som har kunnet glede seg over Gerds engasjement, er det med ydmykhet, ærbødighet og takknemlighet jeg lyser fred over minnet om en fakkel som brant til det siste. Jan Rudy Kristensen forbundsleder, Kristne Arbeidere

Publiseringsdato 23.06.2022
Minneord