Mangs Netskar 80 år

Mangs Johannes Netskar fyller 80 år den 25. juni i år. Han ble født på Sørarnøy i Gildeskål kommune i Nordland. Han vokste opp som den yngste i søskenflokken på 8, 7 gutter og en jente. En yngre bror døde bare 14 dager gammel. Faren var fisker, og mor stelte hjemme for den store barneflokken, og i fjøset. Han hadde en god oppvekst. Mor ble en kristen, og Mangs var aktiv som ung. 16 år gammel dro han til Bodø og gikk en halvårig handelskole og interessen ble vakt for tall og regnskap. Etter endt skole arbeidet han i Bodø noen år, før han dro sørover til en brors bryllup årsskiftet 1960/61, og da ble han værende i Oslo, og senere Kolbotn. Han ble frelst i Filadelfia Oslo på denne tiden, han var kommet på avstand fra Jesus i ungdomsårene. David Østby ba for ham og holdt kontakten med den nyfrelste, og det var av stor betydning. 25. mars 1964 ble han gift med Rigmor. De bodde på Langhus, senere i leilighet på Kolbotn. De fikk 6 barn, og nå er det i tillegg blitt svigerbarn, 16 barnebarn og 10 oldebarn. De flyttet i 1974 til Nordstrand i Oslo, og fikk overtatt et stort hus. Mangs sier at det ble gitt ham av Herren. Familien var aktivt med i Kolbotn Pinsemenighet. Mangs begynte å gå på Maran Ata møtene i Oslo, og etter hvert kom hele familien dit. Mangs hadde da startet bygningsfirma sammen med en bror, i tillegg til at han drev regnskapsfirma. De fikk rehabiliteringsjobb i Møllergt. 28, hvor Maran Ata menigheten holdt til, og jobbet der i mange år. Han fikk lederoppgaver i menigheten blant annet eldste, samt at han i mange år ledet arbeidet med sommerstevnene på Tangen, senere i Seljord. Barna var aktivt med. I 1990 ble det endring i menighetslivet, samt at Rigmor ble kreftsyk og døde i jula 1996. Det ble prøvsomme og sorgtunge år. Han hadde et komplisert beinbrudd i 1990, noe som reduserte arbeidskapasiteten i flere år. I 1998 ble Mangs gift med Anne Margrethe. Mangs lengtet etter et normalt menighetsfellesskap igjen, og å kunne samle folk til kristne inspirasjonsdager. Han begynte å samle folk hjemme til bønnemøter hver fredag, og en god del folk møtte opp for å be. Han startet Evangelisk Misjon og lette i mange år etter et sted han kunne bruke til utadrettet virksomhet. I mellomtiden jobbet han med regnskap, og i en periode på Evangeliesenteret. I 2008 fant han Gavelstad Hotell i Svarstad i Lardal kommune (nå Larvik), og det kjøpte han. Da var Mangs pensjonist. Overtakelsen fant sted i 2009, da Anne Margrethe gikk av med tjenestepensjon etter å ha arbeidet i mange år som sykepleier. Dette ble et nytt kapittel i livet. I de 13 årene som har gått etter overtakelsen, har mye skjedd på Gavelstad. Hovedmålet var å ha inspirasjonsdager for kristne, men et sted må drives kontinuerlig for å få det til å gå økonomiske. Navnet ble endret fra Gavelstad Hotell til Gavelstad Gjestegård AS. Det har vært pågående rehabilitering hele tiden. Nå står snart et nytt bygg ferdig med 4 leiligheter. Mangs er visjonær og bibeltro. Han brenner for at Bibelen skal holdes fram, og at Guds Ord er aktuelt. Han er samfunnsengasjert og fortvilet over utviklingen i vårt land både moralsk og åndelig. Han er engstelig for at Guds folk passiviserer seg, at saltet mister sin kraft! Og hva skal det da saltes med? Han er oppegående både fysisk og psykisk, og «bygger i hodet» sitt hele tiden. Da Anne Margrethe og Mangs bosatte seg i Svarstad ble de medlemmer i Lardal Pinsemenighet. Her er han også med i menighetens lederråd. For en liten menighet er det alltid godt med tilskudd, og de er aktive og positive i virksomheten. På Gavelstad Gjestegård er det flere ganger gjennom året weekender med møter i regi av Evangelisk Misjon. På denne måten har menigheten hatt mulighet til å være med på utadrettet virksomhet, og mange stevnedeltakere, forkynnere, sangere og musikere har oppdaget Svarstad og Lågendalen gjennom disse årene. Vi gratulerer Mangs med de 80 år. Vi gleder oss over det livet han har levd og ønsker ham det beste vi vet, Guds velsignelse, videre. Anne Margrethe, Lardal Pinsemenighet Filadelfia, Berit og Arne Øystein Rambekk og Svanaug og Gunnar Harkestad

Publiseringsdato 22.06.2022
Gratulasjon