Samuel Snekkevik

Samuel Snekkevik ble født 5. mai 2022 på KK i Bergen. Glade og takknemlige fembarnsforeldre er Cecilie og Morten. Signe, David, Oline og Lilly er stolte storesøsken.

Publiseringsdato 21.05.2022
Nyfødt