Henrik Sogn til minne

Henrik Sogn er død, 91 år gammel. Med ham har Råde-bygda mistet en stødig og rolig kar, med begge bena plantet på jorda. Henrik drev som gårdbruker på heltid. Samtidig brukte han mye av sin tid på frivillig virksomhet i kirke, misjon og politikk. Blant annet var han en periode varaordfører i Råde. Han ble født og vokste opp på gården Sogn i Råde, i en sterk misjonsslekt i generasjoner. Han var nummer tre i en søskenflokk på fire. Som eldste gutt var det han som overtok gården etter faren Kristian. Han gikk imidlertid først på realskolen på Moss, videre på Tomb Jordbruksskole, før han avtjente militærtjenesten og tok et kurs på Indremisjonsselskapets Bibelskole i Oslo. I 1955 giftet han seg med Martha Utne. Henrik jobbet et par år på Utne bruk, som svigerfaren drev, inntil han døde. I 1959 flyttet ekteparet til Sogn og to år senere overtok de farsgården med 230 mål dyrket mark og 150 mål skog. For øvrig var gården betydelig større tidligere. Da flyplassen ble anlagt, tok den ca. 1000 mål av eiendommen. Martha og Henrik dyrket grønnsaker, poteter og korn. I 60-årene drev de i tillegg med mink, før de gikk over til griser. Bonden engasjerte seg i produsentforeningen i Norge, en interesseorganisasjon for grønnsak- og potetprodusenter. Han var også med i landsstyret i samme organisasjon. Mest tid og krefter gjennom årene har Henrik likevel brukt på misjon og politisk virksomhet. I sine yngre år var han formann i Indremisjons ungdomsforening på Bethel. Som nygift startet han som søndagsskolelærer på Betlehem i Rygge, da ekteparet bodde i Rygge. Han var også med i Rygge Indremisjons Mannskor. Fra 1959 gikk han inn i virksomheten på Grimstad bedehus, som ble innviet samme år. Her hadde han ulike verv, både i ungdoms- og voksenarbeidet, med indre- og ytremisjon. Videre var han primus motor for flere møteserier i Råde. Han var også innvalgt i Råde Menighetsråd, først et par perioder og senere en ny periode. Dessuten var han formann for byggekomiteen for Furuly Menighetssenter, som ble innviet i 1980. I Råde KrF var han med i styret i mange år og var også formann et par perioder. I to perioder - fra 1980 til 88 - var han innvalgt i kommunestyret. Den siste perioden satt han i formannskapet og var bygdas varaordfører. Men han var ikke en mann som tok ordet i tide og utide. Hadde han ikke noe å si, tidde han heller stille. Han fortalte meg at han ikke var en person som grublet og lå våken om natten. Men han var opptatt av den åndelige situasjon for kirke og folk. - Jeg synes det er stor forvirring og utglidning. Vi må la Gud være den som avgjør hva vi skal tro og hvordan vi skal leve, sa han da jeg intervjuet ham. De siste årene før kona hans døde i 2013, var krevende på grunn av hennes sykdom. Henrik bodde på Råde helsehus, før han døde stille i troen på sin frelser, Jesus Kristus, 14. mai. Han etterlater seg tre sønner: Arne Kristian, Thor Henrik og Øystein, to barnebarn og ett oldebarn. Våre tanker går til hans etterlatte. Fred med Henrik Sogn sitt gode minne. Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Publiseringsdato 19.05.2022
Minneord