Johannes Kleppa 70 år

Ordets mann og bokens mann fylte 70 år 12. mai. Mange kjenner Johannes Kleppa som den gode forkynner han er. Andre kjenner han fra gode og kloke innlegg i avisspaltene. Vi kjenner han som den «gode» bokens mann. Han skriver bøker, og han brenner for at bøkene må selges. Han var i mange år styreformann i Vestlandskes Bokhandel/Vestbok og var med på å starte opp antikvariatet i Vestbok. Da Vestbok ble lagt ned, var det stor sorg blant bedehusfolk og kirkefolk på Vestlandet. Da vi fikk startet opp Bergen Kristne Bokhandel i 2015, var både gleden og takknemligheten stor. Uten Kleppa sitt pågangsmot, nytenkning og arbeidskapasitet er det tvilsomt om vi hadde hatt Bergen Kristne Bokhandel i dag. Antikvariatet er startet opp igjen og han har hånd om dette også i dag. Vi gratulerer med overstått dag Johannes og ønsker deg mange gode år i bokens tjeneste! Tarald Ueland, tidl. leder i Vestbok Janne Ferstad, leder i Bergen Kristne Bokhandel

Publiseringsdato 12.05.2022
Gratulasjon

Anne Brit Stråtveit 75 år

Fredag 22. april fyller tidligere stortingsrepresentant Anne Brit Stråtveit 75 år. Anne Brit ble valgt inn på Stortinget fra Vest-Agder KrF i 1997. Ved dette valget ble KrF fylkets største parti, samtidig som KrF for første gang fikk representasjon fra samtlige av landets fylker. Fra flere fylker der man tidligere hadde hatt én representant, fikk man nå to. Ett av disse fylkene var Vest-Agder, og en av de som ble valgt inn var Anne Brit. Som politisk «ballast» hadde hun med seg to års erfaring fra kommunestyret i Lyngdal, der hun også var leder for helse- og sosialutvalget. I tillegg hadde hun vært leder for menighetsrådet i åtte år. Som stortingsrepresentant ble hun historisk ved at hun var første kvinnelige representant fra Vest-Agder KrF som ble valgt inn på fast plass. Med bakgrunn som lærer og spesialpedagog, var hun ikke redd for å ta nye utfordringer, og heller ikke for å be andre om råd når hun trengte det. Som medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen arbeidet hun med saker hun kjente og hadde et forhold til, og markerte sitt parti på en god og klar måte i komiteen. Etter at Sentrumsregjeringen gikk av i 2000, flyttet hun over til Forsvarskomiteen. Mens Anne Brit var stortingsrepresentant, ble hennes mann Lars alvorlig syk, og dette gjorde at hun ikke ønsket renominasjon i 2001. Det ble derfor med én stortingsperiode for Anne Brit. Det var et tap både for partiet og for stortingsmiljøet. Hun hadde mye å bidra med, både faglig, politisk og personlig. Etter at hun ble enke, engasjerte hun seg i politisk arbeid igjen, og i perioden 2003–2007 var hun medlem av kommunestyret og formannskapet i Lyngdal. Som stortingsrepresentant hadde hun hatt permisjon fra stillingen som rådgiver ved Berge ungdomsskole. Denne stillingen vendte hun tilbake til etter stortingsperioden, og var ansatt her til hun gikk av med pensjon. Jeg var ansatt i partiorganisasjonen i de årene Anne Brit møtte på Stortinget, og lærte å sette pris på henne som en varm og fin person, som en dyktig politiker og som et godt medmenneske. Det er en glede å kunne ønske henne til lykke med 75-årsdagen. Nils-Petter Enstad tidligere informasjonsmedarbeider i KrF