Johannes Kleppa 70 år

Ordets mann og bokens mann fylte 70 år 12. mai. Mange kjenner Johannes Kleppa som den gode forkynner han er. Andre kjenner han fra gode og kloke innlegg i avisspaltene. Vi kjenner han som den «gode» bokens mann. Han skriver bøker, og han brenner for at bøkene må selges. Han var i mange år styreformann i Vestlandskes Bokhandel/Vestbok og var med på å starte opp antikvariatet i Vestbok. Da Vestbok ble lagt ned, var det stor sorg blant bedehusfolk og kirkefolk på Vestlandet. Da vi fikk startet opp Bergen Kristne Bokhandel i 2015, var både gleden og takknemligheten stor. Uten Kleppa sitt pågangsmot, nytenkning og arbeidskapasitet er det tvilsomt om vi hadde hatt Bergen Kristne Bokhandel i dag. Antikvariatet er startet opp igjen og han har hånd om dette også i dag. Vi gratulerer med overstått dag Johannes og ønsker deg mange gode år i bokens tjeneste! Tarald Ueland, tidl. leder i Vestbok Janne Ferstad, leder i Bergen Kristne Bokhandel

Publiseringsdato 12.05.2022
Gratulasjon