Erna Gaustad 85 år

Erna Gaustad, Onsøy i Fredrikstad fyller 85 år mandag 16. mai. Hun er født Helgheim og er fra Skei i Jølster. I 1961 giftet hun seg med Johannes Gaustad til Onsøy i Østfold. Hun har i alle år vært aktiv i forenings - og misjonsarbeid, blant annet Kjærre Misjonshus, der hun har vært med i foreningsstyret og bedehusstyret. Hun var med i kretsstyret for daværende Vestre Østfold indremisjonskrets og styret for Sauevika leirsted, Hvaler. Johannes Gaustad døde i oktober fjor. Begge var engasjert i daværende Oslo Sjømannskirke. Han med sang, piano og orgel, og Erna var med i styret i flere år. Og de har begge ledet Kjærre Sjømannsmisjonsforening. Erna har 6 barn, 9 barnebarn og 1 oldebarn. Kontakten og det gode fellesskapet i familien betyr mye for henne. Alle setter stor pris på Erna og er takknemlige for hennes omsorg for familie og venner og for hennes dyktige og trofaste frivillige innsats. Og hjemmet har alltid vært åpent og gjestfritt. Vi gratulerer hjertelig og takker for godt vennskap og samarbeid gjennom mange år! Ivar Gjerdi

Publiseringsdato 12.05.2022
Gratulasjon