Erna Gaustad 85 år

Erna Gaustad, Onsøy i Fredrikstad fyller 85 år mandag 16. mai. Hun er født Helgheim og er fra Skei i Jølster. I 1961 giftet hun seg med Johannes Gaustad til Onsøy i Østfold. Hun har i alle år vært aktiv i forenings - og misjonsarbeid, blant annet Kjærre Misjonshus, der hun har vært med i foreningsstyret og bedehusstyret. Hun var med i kretsstyret for daværende Vestre Østfold indremisjonskrets og styret for Sauevika leirsted, Hvaler. Johannes Gaustad døde i oktober fjor. Begge var engasjert i daværende Oslo Sjømannskirke. Han med sang, piano og orgel, og Erna var med i styret i flere år. Og de har begge ledet Kjærre Sjømannsmisjonsforening. Erna har 6 barn, 9 barnebarn og 1 oldebarn. Kontakten og det gode fellesskapet i familien betyr mye for henne. Alle setter stor pris på Erna og er takknemlige for hennes omsorg for familie og venner og for hennes dyktige og trofaste frivillige innsats. Og hjemmet har alltid vært åpent og gjestfritt. Vi gratulerer hjertelig og takker for godt vennskap og samarbeid gjennom mange år! Ivar Gjerdi

Publiseringsdato 12.05.2022
Gratulasjon

Anne Brit Stråtveit 75 år

Fredag 22. april fyller tidligere stortingsrepresentant Anne Brit Stråtveit 75 år. Anne Brit ble valgt inn på Stortinget fra Vest-Agder KrF i 1997. Ved dette valget ble KrF fylkets største parti, samtidig som KrF for første gang fikk representasjon fra samtlige av landets fylker. Fra flere fylker der man tidligere hadde hatt én representant, fikk man nå to. Ett av disse fylkene var Vest-Agder, og en av de som ble valgt inn var Anne Brit. Som politisk «ballast» hadde hun med seg to års erfaring fra kommunestyret i Lyngdal, der hun også var leder for helse- og sosialutvalget. I tillegg hadde hun vært leder for menighetsrådet i åtte år. Som stortingsrepresentant ble hun historisk ved at hun var første kvinnelige representant fra Vest-Agder KrF som ble valgt inn på fast plass. Med bakgrunn som lærer og spesialpedagog, var hun ikke redd for å ta nye utfordringer, og heller ikke for å be andre om råd når hun trengte det. Som medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen arbeidet hun med saker hun kjente og hadde et forhold til, og markerte sitt parti på en god og klar måte i komiteen. Etter at Sentrumsregjeringen gikk av i 2000, flyttet hun over til Forsvarskomiteen. Mens Anne Brit var stortingsrepresentant, ble hennes mann Lars alvorlig syk, og dette gjorde at hun ikke ønsket renominasjon i 2001. Det ble derfor med én stortingsperiode for Anne Brit. Det var et tap både for partiet og for stortingsmiljøet. Hun hadde mye å bidra med, både faglig, politisk og personlig. Etter at hun ble enke, engasjerte hun seg i politisk arbeid igjen, og i perioden 2003–2007 var hun medlem av kommunestyret og formannskapet i Lyngdal. Som stortingsrepresentant hadde hun hatt permisjon fra stillingen som rådgiver ved Berge ungdomsskole. Denne stillingen vendte hun tilbake til etter stortingsperioden, og var ansatt her til hun gikk av med pensjon. Jeg var ansatt i partiorganisasjonen i de årene Anne Brit møtte på Stortinget, og lærte å sette pris på henne som en varm og fin person, som en dyktig politiker og som et godt medmenneske. Det er en glede å kunne ønske henne til lykke med 75-årsdagen. Nils-Petter Enstad tidligere informasjonsmedarbeider i KrF