Ingunn Løkstad Salvesen (1935-2022) – skolelegen med omsorg for alle

Ingunn Synnøve Løkstad Salvesen ble født i Tjeldsund i Nordland som yngst av tre søsken. Der vokste hun opp med mye sang og musikk, og hun lærte tidlig å traktere orgelet. Ingunn var usedvanlig skoleflink og hun leste realskole- og gymnaspensum som privatist. Etter en strålende artium kunne legedrømmen virkeliggjøres. Som en av svært få kvinner studerte Ingunn medisin i Oslo i 1955-1961 og var blant de flinkeste studentene på kullet. I 1961 ble det søt musikk da Ingunn møtte bergensgutten Christen i Tromsø, der begge jobbet som leger. De giftet seg og etter noen år i Oslo flyttet de til Bergen i 1967. Mange husker Ingunn fra hennes mangeårige virke som skolelege i Fana. Hun la stor glede og energi i jobben som skolelege. Ingunns genuine interesse og omsorg for barn ble vist daglig i møte med barn og foreldre med ulike utfordringer. Ingunn innbød til tillit, og ingen problemer eller utfordringer var henne likegyldig. Ingunn og Christen fikk 4 barn og etterhvert 16 barnebarn. Ingunn var en trofast og energisk bestemor. I sommerferiene arrangerte hun sin egen feriekoloni med barnebarna med bading fra morgen til kveld og kortspill ut i de sene kveldstimer. Ingunn hadde en egen evne til å være fullt tilstede med en tålmodighet av gull - enten hun broderte med små beundrende barneøyne ved sin side, eller lyttet til hva barna hadde opplevd på skolen. Ingunn var opptatt av fellesskap og hadde et stort sosialt engasjement. Hun var avholdsmenneske, noe hun begrunnet med solidaritet med medmennesker med alkoholproblem. Den samme solidaritetstanken gjorde at hun kjempet for de homofiles plass i samfunnet og det kristne fellesskap. I 2017 ble Ingunn utsatt for en trafikkulykke som førte til at hun fikk slag og mistet taleevnen. Selv når hun var pleietrengende uttrykte hun glede og kjærlighet til de som kom på besøk, og til de omsorgsfulle pleierne på sykehjemmet i Odinsvei. Ingunn sovnet fredfullt inn med sine kjære rundt seg. I takknemlighet tar vi avskjed med Ingunn – et vakkert menneske med et stort hjerte for alle. Hans-Christen Salvesen, Ingfrid Salvesen Haldorsen og Øyvind Olav Salvesen

Publiseringsdato 01.05.2022
Minneord

Minneord over Eigil Alheim

Eigil Alheim (1933–2022) Eigil Alheim døde hjemme i Vennesla, søndag 6.februar, 89 år gammel. Et langt, godt og begivenhetsrikt liv er fullført. Eigil Alheim og tvillingbroren Ragnar, ble født i Halden i 1933. Far hadde arbeid på Saugbruksforeningen og seinere i NSB. Familien Alheim tilhørte Frikirken i Halden, her fikk brødrene sin oppvekst og menighetstilhørighet. Etter endt skolegang, fikk Eigil jobb som handelsskolelærer i Oslo, på Wang handelsskole. Han hadde truffet Reidun Stenerud fra Lillestrøm på Frikirkens ungdomsstevne på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. De giftet seg i 1955. De bosatte seg på Nesodden. De fikk tre barn, Tone, Kirsten og Ingar. Familien tilhørte da Oslo Østre Frikirke. Eigil har alltid vært en glad og tjenestevillig kar, som levde midt i menigheten. Misjonen lå hans hjerte nær. De hadde et åpent hjem på Nesodden, med oppredd seng for alle misjonærer og andre som besøkte menigheten. Han nøt alles tillit og i 1970 ble han utfordret av Frikirkens ledelse om å bli misjons og synodesekretær i kirkesamfunnet. Han syntes nok dette var en for stor oppgave, og han fortalte at han ba til Gud og sa: «Da må du gi meg et ord fra Bibelen, som jeg kan skjønne er fra deg og som jeg kan bruke når jeg skal holde andakt rundt omkring i menighetene!» Eigil opplevde at Gud gav han et slikt ord, fra Jesaja 49.6: «Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.» Det ble mange år i Frikirkens tjeneste for Eigil. Han var en glad forkynner, og en trofast kollega. Etter seks år som misjons og synodesekretær, fikk han i 1976 kall fra Treungen om å bli deres pastor. Der ble han i tre år og var samtidig pastor i Gjerstad (1977-1978). I årene 1979-1987 var han pastor i Arendal, og i 1987-2000 i Brunlanes. Mens han var pastor i Brunlanes ble han valgt til Synodeformann i Frikirken. Den tjenesten hadde han i 1989-1993. Som pensjonister flyttet Reidun og Eigil til Vennesla. Eigil beholdt gløden, engasjementet og det varme vitnesbyrdet om sin Herre og Frelser. Han var glad i mennesker, en god besøker, en det var godt å være i lag med. Alderen krevde sitt den siste tida, det var tydelig at nå ventet han på den tjenesten som Herren hadde for ham på den andre siden! Eigil kunne ikke synge, sa han: «Jeg har en tone - og den er falsk!» Det skal forandre seg! Han sa ja og amen til Sigvard Engesets himmelvisjon: Snart er tjenesten slutt på jord, fort som lynet går tiden. Dog fortsetter blant englekor liv og tjeneste siden. Derfor vil jeg som valgspråk ha, si og synge og mene, det som ingen kan fra meg ta: Frelst jeg er for å tjene. Vi lyser fred over Eigil Alheim sitt minne. Synodeformann Jarle Skullerud