Ragnar Andersen 75 år

Pastor ph.d. Ragnar Andersen i Tune fyller 75 år fredag 29. april. Han er frivillig hjelpeprest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og formann i Østfold lokallag av For Bibel og Bekjennelse (FBB). Jubilanten er født i Arendal og faren var jurist. Etter teologisk embetseksamen fra Menighetsfakultet i 1970 og praktisk teologisk seminar året etter, ble jubilanten lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole. I tiden 1977-84 var han sokneprest i Tjøtta og Vevelstad. Etter en periode som reiseprest i Hordalandsaksjonen mot fosterdrapsloven / Ja til livet Norge, ble han sokneprest i Kvæfjord i 1989. Siden 1994 og fram til pensjonsalder var han statsstipendiat. Fortsatt arbeider han som teologisk forsker og skribent, og arbeider blant annet med et bokprosjekt. I 2011 ble jubilanten ph. d. i teologi med en avhandling om Philipp Melanchthons teologi og innsats for kirkelig enhet. Andersen har utgitt bøkene De to skal være ett: Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte (FBB 2014) og Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon’s Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530 (LIT Verlag 2016), den siste er en revidert versjon av doktoravhandlingen. I tillegg har den dyktige og grundige teologen bidratt med fagartikler i flere bøker og skrevet tekstgjennomgåelser i avisen Dagen gjennom en årrekke. 75-åringen er også en flittig bibellærer og foredragsholder, som vi har stor glede og nytte av. Han er en skarpskodd teolog, beskjeden på egne vegne, men ikke på Skriftens. Ingenting må skygge for sannheten i lov og evangelium, er hans klare tale. Siden 1995 har jubilanten vært bosatt i Bjørnstadveien 64 på Bjørnstad i Sarpsborg, sammen med sin kjære kone Marianne, hvor de har et gjestfritt hjem. Vi vil gratulere og hilse ham på åremålsdagen! Og takke for fellesskap, samarbeid og stor tjenestevillighet - ikke minst i DELK og FBB. Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Publiseringsdato 27.04.2022
Gratulasjon