Ottar Svensen til minne

Ottar Svensen i Tune er død, 77 år gammel. Han sovnet stille inn i troen på sin frelser og herre, Jesus Kristus, 25. februar. Med ham har vi mistet en god venn og medarbeider i kirke og misjon. Ottar ble født i Åsestranda i Ålesund og beholdt sin fine dialekt livet ut. Hans foreldre var fra Senja og Ottar var nummer tre av fire søsken. Han vokste opp i et kristent hjem og fikk den nåde å være en kristen hele livet. Etter folkeskole og framhaldsskole gikk han realskolen, før han startet på gymnaset på Nordfjordeid. Den fullførte han på to år. I det kristne skolelaget traff han Anne Karen fra Dalsfjord i Volda kommune og de ble et par, og giftet seg i 1967. Ottar hadde praksis ved Ljåen mekaniske verksted i Ålesund, før han begynte på sivilingeniørstudiet på NTH i Trondheim. Etter fire og et halvt års studium, hadde Ottar en kort tid rekruttskole i marinen, på Madla, før han fikk resten av militærtjenesten ved NTH, fordi han var far til to, Øyvind og Ole. Deretter var han vit. ass. og underviste samtidig som han tok doktorgrad i «Transienter i elektriske kraftnett» i 1974. Under tiden i Trondheim ble også nummer tre, Kirsti, født. Familien var med i virksomheten i Misjonssambandets (NLM) bedehus, Betania, i sentrum. I 1975 fikk Ottar jobb på National Industri i Sarpsborg og familien flyttet til Brevik. Tre år senere bygde de hus i Kikutveien, hvor de har bodd senere. De tre yngste barna, Asbjørn, Anne Mari og Sverre, ble født i Sarpsborg. I perioden 1992-95 hadde Ottar et avbrekk fra sin arbeidsplass. Da reiste Ottar og Anne Karen og de to yngste barna til Tanzania, hvor Ottar jobbet på transformatorfabrikken Tanelek. De var med å støtte misjonsarbeidet der ute. Tilbake i Norge: Nasjonal industri ble senere EB og deretter ABB, og flyttet produksjonen til Drammen. Ottar, som var teknisk sjef, var på jobbreiser verden rundt. Han gikk av med pensjon i 2012. Selv om han hadde en krevende jobb, var han engasjert i kirke og misjon. I mange år var familien med på Bethania bedehus i Sarpsborg, før de ble med på Lande bedehus, hvor Ottar var søndagsskolelærer og med i styret i Normisjon. Jeg fikk selv lære ham å kjenne ved de mange taleroppdrag jeg har hatt på Lande bedehus for Normisjon. En av dem som har ledet møtene med stødig hånd, var Ottar Svensen. Misjonsforeningen Håpet - tilknyttet NLM - hadde også et aktivt medlem i Ottar. Han ble også innvalgt i menighetsrådet i Tune. Senere var han styreleder for NLMs gjenbruksbutikk i Sarpsborg. Han var representant for KrF i kommunestyret i Tune i perioden 1988-91 og ble senere æresmedlem i lokallaget. Han var glad i dyr, skog og mark, og sjøen med tresnekka som lå ved Solbukta, var en god hobby. Likevel var det familien som lå hans hjerte aller nærmest. Familien vokste med fem svigerbarn, 12 barnebarn, som nå er fra 10 til 29 år. Det første oldebarnet ble født for tre år siden og nummer to er på vei. Ottar ble syk for ca. åtte år siden. For litt over et halvt år siden ble sykdommen så krevende at han kom på Haugvoll sykehjem. Før han kom dit, møtte Ottar og Anne Karen trofast på gudstjenester i DELK Østfold. Ottar var opptatt av en klar forkynnelse og veiledning, i samsvar med Guds ord. Ottar var praktisk anlagt, nøye og tålmodig. Dessuten var han trofast, lun, med jevnt godt humør, gavmild, omtenksom, og et menneske som fikk være til støtte og hjelp for mange. Han hadde humor, men var beskjeden på egne vegne. Ottar gav Gud æren for alt hva han hadde fått av evner og gaver – og på den måten var han et eksempel for sine medmennesker. Våre tanker går til Anne Karen og barna med sine familier som har mistet sitt midtpunkt. Vi takker Gud for hva han har gitt oss gjennom Ottar Svensen og lyser fred over hans gode minne. Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 17.03.2022
Minneord

Minneord over Eigil Alheim

Eigil Alheim (1933–2022) Eigil Alheim døde hjemme i Vennesla, søndag 6.februar, 89 år gammel. Et langt, godt og begivenhetsrikt liv er fullført. Eigil Alheim og tvillingbroren Ragnar, ble født i Halden i 1933. Far hadde arbeid på Saugbruksforeningen og seinere i NSB. Familien Alheim tilhørte Frikirken i Halden, her fikk brødrene sin oppvekst og menighetstilhørighet. Etter endt skolegang, fikk Eigil jobb som handelsskolelærer i Oslo, på Wang handelsskole. Han hadde truffet Reidun Stenerud fra Lillestrøm på Frikirkens ungdomsstevne på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. De giftet seg i 1955. De bosatte seg på Nesodden. De fikk tre barn, Tone, Kirsten og Ingar. Familien tilhørte da Oslo Østre Frikirke. Eigil har alltid vært en glad og tjenestevillig kar, som levde midt i menigheten. Misjonen lå hans hjerte nær. De hadde et åpent hjem på Nesodden, med oppredd seng for alle misjonærer og andre som besøkte menigheten. Han nøt alles tillit og i 1970 ble han utfordret av Frikirkens ledelse om å bli misjons og synodesekretær i kirkesamfunnet. Han syntes nok dette var en for stor oppgave, og han fortalte at han ba til Gud og sa: «Da må du gi meg et ord fra Bibelen, som jeg kan skjønne er fra deg og som jeg kan bruke når jeg skal holde andakt rundt omkring i menighetene!» Eigil opplevde at Gud gav han et slikt ord, fra Jesaja 49.6: «Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.» Det ble mange år i Frikirkens tjeneste for Eigil. Han var en glad forkynner, og en trofast kollega. Etter seks år som misjons og synodesekretær, fikk han i 1976 kall fra Treungen om å bli deres pastor. Der ble han i tre år og var samtidig pastor i Gjerstad (1977-1978). I årene 1979-1987 var han pastor i Arendal, og i 1987-2000 i Brunlanes. Mens han var pastor i Brunlanes ble han valgt til Synodeformann i Frikirken. Den tjenesten hadde han i 1989-1993. Som pensjonister flyttet Reidun og Eigil til Vennesla. Eigil beholdt gløden, engasjementet og det varme vitnesbyrdet om sin Herre og Frelser. Han var glad i mennesker, en god besøker, en det var godt å være i lag med. Alderen krevde sitt den siste tida, det var tydelig at nå ventet han på den tjenesten som Herren hadde for ham på den andre siden! Eigil kunne ikke synge, sa han: «Jeg har en tone - og den er falsk!» Det skal forandre seg! Han sa ja og amen til Sigvard Engesets himmelvisjon: Snart er tjenesten slutt på jord, fort som lynet går tiden. Dog fortsetter blant englekor liv og tjeneste siden. Derfor vil jeg som valgspråk ha, si og synge og mene, det som ingen kan fra meg ta: Frelst jeg er for å tjene. Vi lyser fred over Eigil Alheim sitt minne. Synodeformann Jarle Skullerud