Torgeir Flateby 70 år

Torgeir Flateby i Askim runder 70 år tirsdag 22. mars. Jubilanten har bakgrunn i Indremisjonen (IM) og er utdannet cand. theol. fra MF og med grunnfag i pedagogikk fra Universitetet. Han studerte ikke for å bli prest, men for å jobbe med ungdom i Indremisjon. Hans engasjement for de kristne friskolene startet i det kristne ungdomsarbeidet han selv var en del av. Han opplevde det som et kall å være med å tilrettelegge for skoler han var engasjert av gjennom indremisjonen. Han var styreleder for Tomb jordbruksskole i nærmere 10 år og medlem i styret for Bibelskolen i Staffeldts gate. Han ble også innvalgt i styret i Norske Privatskolers Landsforbund. Nå er han styremedlem i Østrebo vgs. I tiden 1978-85 var han lærer og rektor ved Viken folkehøgskole, før han ble lærer og undervisningsinspektør ved Indremisjonsselskapets Bibelskole. Han satt også en periode som de ansattes representant i IMs hovedstyre. I 1988 ble han generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF). I den sammenheng tok han også på seg en ny oppgave: å være sekretariatsleder for det som fikk navnet Kristen-Norges Forsikringsfellesskap (KNFF). Etter hvert ble innkjøpsdelen og forsikringsdelen organisert i to ulike selskaper; KNIF Trygghet Forsikring og Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap. Flateby har på mange måter vært personifiseringen av KFF hvor han har vært en drivende kraft. Grunnet langvarig og grundig arbeid med friskolefeltet, er det vel knapt noen i landet som har hatt mer oversikt over system og politikk enn ham. Samtidig har han vært en utrettelig forkjemper for friskolenes rettigheter. Han har evnen til å skape gode relasjoner. Dette har hatt stor betydning i forhold til de politiske beslutninger og internt i KFF, som består av en svært variert gruppe av ulike friskoler. En hovedoppgave for KFF er å ivareta friskolenes interesser i forhold til lovgrunnlaget, regelverket og de offentlige økonomiske rammebetingelsene. I 2013 ble han tildelt friskoleprisen for sin innsats. Han var generalsekretær i KFF ut året 2014, deretter spesialrådgiver, frem til han ble pensjonist i 2016. Flatebys frivillige innsats i organisasjonslivet må også understrekes. Han var landsstyreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i åtte år, i perioden 2004-12. Her nedla han et omfattende arbeid, hvor blant annet den internasjonale delen ble styrket og utvidet. De siste årene har han vært kretsleder i Østfold krets av DNI, en oppgave han fortsatt har, og hvor han nedlegger svært mye arbeid. Han er leder og administrator, predikant, sanger og foredragsholder. Han har en betydelig evne til å engasjere og lede andre frivillige. 70-åringen reiser også som fritidsforkynner i Normisjon i Østfold, hvor han har en rekke tale- og sangoppdrag i løpet av et semester. Han ble valgt til styreleder i region Østfold i Normisjon i 2001. I forrige og denne perioden er han nestleder i regionstyret. Dessuten: han opptrer gjerne i Hans Nielsen Hauges skikkelse, med tale og sang. Flateby har også hatt en rekke verv og oppgaver i den lokale Normisjonsforeningen i Askim, blant annet som leder. Fortsatt er han med i styret. I styret i Østfold lokallag av For Bibel og Bekjennelse har han vært varamedlem. I politisk sammenheng har han bla vært fylkesleder i KrF i Østfold (2003-05), og dermed også medlem i landsstyret. Lokalt i Askim har han engasjert seg politisk, og vært innvalgt i kommunestyret. Torgeir er gift med Kari og ekteparet har to voksne sønner og tre barnebarn. På hjemmebane, på gården, har den kreative karen leid ut lagerplass, driver med vedhogst og har anlagt miljødam. Flateby er et ja-menneske, ryddig, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet og administrative evner, som han har brukt og bruker til andres beste. Han har et bankende hjerte for at mennesker skal komme til tro på Jesus Messias. Det er mange som vil gratulere hjerteligst med dagen og ønske Guds velsignelse over liv og tjeneste. Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Publiseringsdato 16.03.2022
Gratulasjon