Håvard Berge Dahlstrøm 15 år

29.12.2021

Hurra for Håvard Berge Dahlstrøm, Orstad i Klepp, som er 15 år i dag 29. desember. Me gratulerer med dagen og ynskjer deg Guds velsignelse over ungdomstida og alle viktige valg du må ta nå framover! Er glad i deg! Helsing farmor og farfar på Ålgård.
Gratulasjon