Arne Østang til minne

Arne Østang i Fredrikstad er død, etter kort tids sykdom, hele 97 år gammel. Han døde med skoene på, var aktiv, klar og hadde pågangsmot til det siste. Med ham har vi mistet en ivrig, engasjert og trofast misjonsvenn med klare meninger. Arne ble født på Selbak 28. juni 1924, som enebarn. 16 år gammel ble han kristen da Ludvig Østbye hadde møter på Ebenezer bedehus uken før krigen startet i 1940. Dette satte livskursen for Arne, som med liv og lyst var med i kristen sammenheng i alle år. Ikke minst har Arne vært knyttet til Sauevika leirsted, siden sommeren 1940, hvor Ludvig Østbye var sjef. Arne var med å starte Sauevikaringen Klippen for menn i 1992, en venneforening som først gav seg for et par år siden. I Ebenezer Indremisjonsforening var han mangeårige formann og drivkraft, inntil virksomheten ble avsluttet i 2007. I kretsstyret i Vestre Østfold Indremisjonskrets var han formann i periodene 1967–71 og 1990–92. I fire perioder var han innvalgt i Borge menighetsråd og i tre perioder representerte han KrF i Borge kommunestyre. I det sivile yrke var han først visergutt i Selbak Farvehandel 1938-41, før han var ansatt i Kontor-Service Chr. Monkerud 1941-1944. Deretter jobbet han ved Fredrikstad Kemnerkontor og Fredrikstad Kommunerevisjon, før han i 1946 ble ansatt ved Borgar Margarinfabrikk. I 1968 fikk han et kall fra Indremisjonsselskapets hovedstyre om å overta som forretningsfører i selskapet, noe han sa ja til. Det betydde 15 år ved Indremisjonsselskapets hovedkontor i Staffeldtsgate i Oslo. I 1983 ble det flytting tilbake til Selbak hvor han startet eget regnskapskontor, som han drev i 22 år, frem til han fylte 81 år. – Tiden som forretningsfører i Indremisjonsselskapet var en helt spesiell tid. Nybygget ved Bibelskolen i Staffeldtsgate, moderniseringen av Indremisjonshotellet, nybygget i Pilestredet 100, den nye Bibelskolen i Grimstad, nytt storbygg med kontorer og boliger for eldre i Staffeldtsgate, var store arbeider jeg fikk være med å gjennomføre, fortalte han meg. Stillingen som forretningsfører gav ham kontakt med Indremisjonsselskapets 25 kretser, noe som også betydde en utstrakt reisevirksomhet over hele landet. Arne giftet seg med Ragnhild i 1948. - Vi var med i hvert vårt musikklag, hun på Effata og jeg på Ebenezer. Så skulle musikklagene synge sammen, og dermed fikk vi følge, fortalte han. Ekteparet fikk et meget rikt og innholdsrikt liv sammen, inntil Ragnhild døde i 2012. Ekteparet etterlater seg barna Øivind, Tor og Inger-Johanne, tre svigerbarn, 10 barnebarn og 15 oldebarn. Arne døde 1. november, trygg i troen på sin Herre og Frelser. Vi takker Gud for hans store og energiske innsats gjennom svært mange år, til beste for kirke, misjon og samfunn. Fred med Arne Østangs gode minne. Boe Johannes Hermansen

Publiseringsdato 08.11.2021
Minneord

Minneord over Eigil Alheim

Eigil Alheim (1933–2022) Eigil Alheim døde hjemme i Vennesla, søndag 6.februar, 89 år gammel. Et langt, godt og begivenhetsrikt liv er fullført. Eigil Alheim og tvillingbroren Ragnar, ble født i Halden i 1933. Far hadde arbeid på Saugbruksforeningen og seinere i NSB. Familien Alheim tilhørte Frikirken i Halden, her fikk brødrene sin oppvekst og menighetstilhørighet. Etter endt skolegang, fikk Eigil jobb som handelsskolelærer i Oslo, på Wang handelsskole. Han hadde truffet Reidun Stenerud fra Lillestrøm på Frikirkens ungdomsstevne på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. De giftet seg i 1955. De bosatte seg på Nesodden. De fikk tre barn, Tone, Kirsten og Ingar. Familien tilhørte da Oslo Østre Frikirke. Eigil har alltid vært en glad og tjenestevillig kar, som levde midt i menigheten. Misjonen lå hans hjerte nær. De hadde et åpent hjem på Nesodden, med oppredd seng for alle misjonærer og andre som besøkte menigheten. Han nøt alles tillit og i 1970 ble han utfordret av Frikirkens ledelse om å bli misjons og synodesekretær i kirkesamfunnet. Han syntes nok dette var en for stor oppgave, og han fortalte at han ba til Gud og sa: «Da må du gi meg et ord fra Bibelen, som jeg kan skjønne er fra deg og som jeg kan bruke når jeg skal holde andakt rundt omkring i menighetene!» Eigil opplevde at Gud gav han et slikt ord, fra Jesaja 49.6: «Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.» Det ble mange år i Frikirkens tjeneste for Eigil. Han var en glad forkynner, og en trofast kollega. Etter seks år som misjons og synodesekretær, fikk han i 1976 kall fra Treungen om å bli deres pastor. Der ble han i tre år og var samtidig pastor i Gjerstad (1977-1978). I årene 1979-1987 var han pastor i Arendal, og i 1987-2000 i Brunlanes. Mens han var pastor i Brunlanes ble han valgt til Synodeformann i Frikirken. Den tjenesten hadde han i 1989-1993. Som pensjonister flyttet Reidun og Eigil til Vennesla. Eigil beholdt gløden, engasjementet og det varme vitnesbyrdet om sin Herre og Frelser. Han var glad i mennesker, en god besøker, en det var godt å være i lag med. Alderen krevde sitt den siste tida, det var tydelig at nå ventet han på den tjenesten som Herren hadde for ham på den andre siden! Eigil kunne ikke synge, sa han: «Jeg har en tone - og den er falsk!» Det skal forandre seg! Han sa ja og amen til Sigvard Engesets himmelvisjon: Snart er tjenesten slutt på jord, fort som lynet går tiden. Dog fortsetter blant englekor liv og tjeneste siden. Derfor vil jeg som valgspråk ha, si og synge og mene, det som ingen kan fra meg ta: Frelst jeg er for å tjene. Vi lyser fred over Eigil Alheim sitt minne. Synodeformann Jarle Skullerud

Tore Næss til minne

Tore Næss på Gressvik i Fredrikstad er død, nær 87 år gammel. Han døde på Kalnes sykehus 19. oktober etter kort tids sykeleie. Tore ble født 27. november 1934, på Gressvik. Tore som var enebarn, fikk en aktiv oppvekst med friluftsliv, fisking, turer i skog og mark og skigåing på programmet. Han gikk på søndagsskolen og var med i speiderarbeidet. Etter folkeskolen, 16 år gammel, dro han til sjøs, først med skoleskipet Sørlandet. Han var ute under Koreakrigen og å være sjømann, var ikke fritt for dramatikk. Tore var også en periode på hvalfangst. 24. september 1960 giftet han seg med Solveig fra Lande, og ekteparet fikk døtrene Wenche og Irene. Tore jobbet hos Børsand, senere på Østfold Meieri, hvor han kjørte tankbil og leverte melk. Senere arbeidet han i byggevarefirmaet Halvorsen Karlsborg på Lande. I Sarpsborg var han ivrig med i Blå Kors, både i ungdomsforeningen og kameratklubben. Senere traff han Randi Toverud, som var enke med sønnene Geir og Atle. De giftet seg og fikk åtte år sammen, før hun døde i 1994. Tore ble etter hvert uføretrygdet og flyttet til Gran Canaria, hvor han var en del år. Her engasjerte han seg både i Den norske klubben, i Normanns forbundet og i Sjømannskirken, ikke minst i dugnadsarbeidet. Senere flyttet han tilbake til Gressvik. Tore var praktisk anlagt og fant løsninger på det meste. Han var glad i å lage mat, og som bakersønn var han en mester i å lage brød og boller. På Gressvik var han med i Røde Kors, blant annet i besøkstjenesten og i formiddagstreffet. Han var også med i Normisjon på Gressvik misjonshus og i Gressvik kirke, hvor han satt i menighetsrådet. Men han opplevde at hans engasjement i Den norske kirke ble vanskelig, på grunn av kirkens liberale utvikling i lærespørsmål. Og fant derfor ut at han måtte finne tilhørighet i et annet kirkesamfunn. Han kom i kontakt med DELK, og fant et hjem i DELKs menighet her i Østfold, hvor han meldte seg inn i 2016. Tore var et trofast medlem, som vi satte stor pris på. Han var frimodig og delte gjerne sitt vitnesbyrd, både i menigheten og i samtale med den enkelte. Han var også opptatt av forbønnens tjeneste. Tore gav oss et godt vitnesbyrd om sin tro på Gud: på nattbordet lå det en håndskrevet bønneliste, hvor mange var inkludert. Han hadde lært å kjenne en nådig Gud, som han ønsket at flere skulle bli kjent med. Vi takker alt det Tore Næss fikk bety. Boe Johannes Hermansen