Jon Syver Norbye 70 år

20.10.2021

Jon Syver Norbye, FBBs lokallagsleder i Nord-Hålogaland gjennom mange år, runder 70 år 21. oktober. Helt siden studiedagene på MF har han vært aktiv i FBB. Jon Syver er en beskjeden person, men samtidig tydelig og tro mot Skriften. Han har selv opplevd hva det har koster å komme i medias søkelys i forbindelse med sin samvittighetsfulle prestetjeneste. Han er omsorgsfull og vil alles beste.
Gratulasjon