Vielser

06.07.2021

Me gratulerer ekteparet Møyfrid Esther og Rüdiger Dietz med vielsen 04.06 og flott bryllupsfeiring på Fjelly 04.07. Helsing familien Kalvenes
Bryllup og forlovelse