Forlovelse

26.05.2021

Kjetil Kringlebotten pt. Durham og Carole Ferish, Lanchester forlova seg 19. mars. Familien gratulerer.
Bryllup og forlovelse